Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1/5 din 29.01.2014

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Științe Economice”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de informaţia prezentată privind evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Științe Economice.
  2. A lua în considerație și soluționa neajunsurile constatate (suportul curricular, stagiile de practică, utilizarea tehnologiilor moderne, asigurarea tehnică a procesului educațional).
  3. A elabora Strategia Facultății Științe Economice, planul de măsuri și acțiuni pentru consolidarea rezultatelor bune, îmbunătățirea continuă a calității programului și înlăturarea deficiențelor identificate.

Responsabili: Decanul Facultății Științe Economice, Șefii Catedrelor, Consiliul profesoral al facultăţii, Comisia pentru asigurarea calităţii la Facultatea Științe Economice