Skip to main content

Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Colegiul ULIM, din data de 9 martie 2022, va efectua studiile în regim obișnuit, cu prezența fizică, în strictă conformitate cu ordinul.

Cu privire la măsuri Anti-COVID-19 în semestrul ll, anul universitar 2021-2022.
În scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății studenților și cadrelor didactice, având in vedere Hotărârea CNESP nr. 4 din 01.03.2022 următorul ordin:
1. A organiza procesul de studii la Ciclul I-Licență, Ciclul II – Masterat și Ciclul III – Doctorat, studii cu frecvență și cu frecvență redusă în regim obișnuit, cu prezența fizică și cu respectarea măsurilor de siguranță începând cu 9 martie 2022.
2. Durata orelor de studii va fi 90 de minute.
3. Procesul didactic va fi efectuat în 2 schimburi.

Schimbul I
I. 8.00—9.30
II. 9.45—11.15
III. 11 .30—13,00

Schimbul 2
I. 13.15—14.45
II. 15.00—16.30
III. 16.45—17 .15

4. Oficiul Suport Academic, decanatele facultăților vor asigura informarea profesorilor, studenților și managerilor subdiviziunilor universității asupra conținutului prezentului ordin.
5. Responsabilitatea realizării prezentului Ordin revine Decanilor facultăților și Prorectorului
pentru Strategie Academică și Programe de Studii (dl. Alexandr CAUIA).
6. Controlul realizării prevederilor prezentului Ordin mi-l asum.

https://drive.google.com/file/d/1sHywXP3fJzfTVmiiM30_X9b1H3QK1p-C/view?usp=sharing

Leave a Reply