Skip to main content
Noutăți

Înmânarea distincțiilor cadrelor didactice pentru merite deosebite, Ședința Senatului ULIM din 28.09.2022

În cadrul Ședinței Senatului ULIM din 28.09.2022 au fost conferite distincții cadrelor didactice pentru merite deosebite în activitatea didactică și academică și promovarea ULIM după cum urmează:

  • Diplomă de gratitudine, oferită de ANACEC la împlinirea jubileului de 90 ani, domnului Petru Roșca, dr. hab., prof. univ., Facultatea Științe Economice
  • Medalia ULIM, doamnei Galina Petrea, asistent universitar, Catedra Filologie Gremanică, Facultatea de Litere
  • Medalia ULIM, doamnei Teodora Istratii, bibliotecar-coordonator, Departamentul Biblioteconomic ULIM

Comunitatea ULIM reitereaza recunoștința și gratitudinea pentru aportul adus în domeniul științei, cercertării și inovării și vă urează succes și inspirație în continuare!

Leave a Reply