Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Ședința Senatului din 28.09.2022

La data de 28 septembrie, curent, s-a desfășurat Ședința Senatului ULIM. Pe agenda ședinței au fost incluse câteva subiecte de primă importanță:

  • Aprobarea planului de activitate în domeniul colaborării internaţionale a ULIM în anul de studii 2022-2023. – Raportor: Valentina Ciumacenco, Prorector Relații Internaționale
  • Aprobarea programului de activitate a Consiliului pentru Asigurarea Calităţii pentru anul de studii 2022-2023.- Raportor: Alexandr Cauia, Prorector Strategie Academică și Programe de Studii

Membrii Senatului au aprobat prin vot unanim proiectele de hotărâre și au formulat o serie de recomandări în vederea consolidării continue a actului educațional științifico-didactic și a altor aspecte de ordin administrativ.

Leave a Reply