Skip to main content
Uncategorized @ro

ISTEŢIME, DĂRUIRE ŞI PRODUCTIVITATE Studiu biobibliografic în onoarea Profesorului Valentin Cijacovschi

Autori: Corghenci Ludmila

Editura: ULIM

Anul editarii: 2014

ISBN: 978-9975-124-43-0

Descarca fisierul atasat (View in Google)

Detalii:

Cuprins

Acta, non verba – Fenomenul Valentin Cijacovschi  de pe poziţia bibliografului (Ludmila Corghenci) ……………….. 7

Laborare omnia vincit

     Valentin Cijacovschi
Teoria traducerii (generalităţi informative)………………….12

Valentin Cijacovschi
Aviz la teza „Natura fonetică şi statutul fonematic al diftongilor-centrali din limba engleză
(studiu experimental) autor Tatiana Sandu ………………. 25

Valentin Cijacovschi
Pro
 specialitatea de inginer-lingvist………………………….. 28

Ad multos annos!

Zinaida camenevA. Valentin Cijacovschi în ştiinţă, pedagogie şi învăţământ …………….. 34
Aliona LISNIC. In honorem Valentin Cijakovski …………………… 37
Liliana BURLACIUC. With Great Respect to Mr. Cijakovski………38

CURRICULUM VITAE ………………………………………. 39

Doctus cum libro

(LUCRARI SEMNATE DE Valentin Cijacovschi)

Teze de doctorat …………………………………………………………. 44

Monografii. Manuale……………………………………………………… 45

Contribuţii  ştiinţifice ………………………… 46

Articole în culegeri, anale. Rezumate ale comunicărilor …………………….. 47

Articole în seriale…………………………….. 61

Brevet de invenţie…………………………… 63

Valentin Cijacovschi – redactor, coordonator de ediţii,
conducător ştiinţific, referent oficial şi recenzent …….. 64

Lucrări didactice …………………………………………………. 67

Lucrări de referinţe …………………………………………….. 68

Materiale promoţionale şi de prezentare ……………….. 68

Referinţe despre Valentin Cijacovschi ………………….. 69

Indexuri auxiliare

Index de nume……………………………. 76

Index de titluri ……………………………. 78

Index geografic ………………………….. 85

Leave a Reply