Istorie. Relatii Internationale

Studii Pavel Parasca

By 21 mai 2014 mai 21st, 2019 No Comments

Autori: Pavel Parasca

Editura: ULIM

Anul editarii: 2014

ISBN: 978-9975-124-37-9

Descarca fisierul atasat

Detalii:

CUPRINS

Introducere ……………………………………………………………………………………… 5

 

Partea I. Studii, controverse şi interpretări privind vremea şi condiţiile
istorice ale genezei şi afirmării statale a Ţării Moldovei

 

Privire de ansamblu asupra istoriografiei formării statului medieval moldovenesc ……………………………. 12

În problema izvoarelor tradiţiei medievale a întemeierii Moldovei …………. 69

Cine a fost „Laslău craiul unguresc” din tradiţia medievală despreîntemeierea Moldovei? …………………… 99

În problema temeiului pretenţiilor regalităţii Ungariei de supremaţieasupra Moldovei ………………………… 118

Un termen incitant şi discutabil: Rusovlahia …………………………… 134

Continuitate sau discontinuitate dinastică în Moldova în a doua jumătate asecolului al XIV- lea? ………… 158

În loc de recenzie: Demir Dragnev.Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă
timpurie în Ţările Române. (Chişinău: Cartdidact – Civitas,2012 – 596 p.) ……………… 214

Generalizări/Généralisations ………………………………………… 233

 

Partea a II-a.Studii de istorie politică românească în contextul războaielor
ruso-(austro)-turce din secolul al XVIII-lea

 

Reflecţii istorico-politice asupra domniei în Moldova a lui
Dimitrie Cantemir (noiembrie/decembrie 1710 – iulie 1711) ……………………………… 245

Cum s-a înscăunar şi şi-a început domnia Dimitrie Cantemir? ………………. 322

Anul 1711 – antecedent al anului 1812 …………………333

Eventualul destin al Ţării Moldovei prin prisma Diplomei de la Luţk din13 aprilie 1711 …………………. 351

Ţara Moldovei în geopolitica Rusiei în secolul XVIII ………………………….. 367

Evoluţia statutului Principatelor Române în terminologia diplomati că rusădin secolul al XVIII-lea ……………………………….. 387

Factorul bisericesc în politica Rusiei față de Țara Moldovei în secolulXVIII,
cu un succint excurs în vremurile anterioare ……………………………… 408

Principatele Române în politica Rusiei în secolul XVIII  ……………………….. 427

Generalizări/Généralisations ……………………………………………………………… 490

Leave a Reply