Skip to main content

În perioada 16-18 februarie 2021, la ULIM au avut loc vizitele a trei Comisii de evaluare externă ale ANACEC – Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, care au evaluat trei programe de studii superioare de master prestate de Universitatea Liberă Internațională din Moldova – ULIM:

  1. Psihologie clinică și consiliere psihologică ( Facultatea Științe Sociale și ale Educației );

2. Diplomație, securitate, business și comunicare ( Facultatea Relații Internaționale. Științe Politice și Jurnalism);

3. Business management și antreprenoriat ( Facultatea Științe Economice).

Activitățile de evaluare externă a programelor de studii s-au realizat atât în regim online, cât și la instituție. De altfel, n procesul de evaluare externă au fost implicați trei experți ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Leave a Reply