Skip to main content

La data de 22.02.2021 a avut loc prima şedinţă a consorţiului proiectului ERASMUS+ „Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine (COOPERA)”, număr de referinţă: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, unde coordonator este Academia de Studii Economice a Moldovei.

Scopul proiectului este de a integra învățământul superior dual (DHE) în țările partenere, în general, și de a îmbunătăți capacitatea de muncă și dezvoltarea individuală, de a spori compatibilitatea și continuitatea între cerințele lumii profesionale și formarea inițială a studenților universitari și de a realiza o mai mare eficiență economică și integrarea socială, în special.

În perioada de implementare a proiectului: 15.01.2021 – 14.01.2024, cei 14 parteneri:

1. Academia de Studii Economice a Moldovei – Grant Coordonator

2. Universitatea Tehnică a Moldovei

3. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

5. Uzhhorod National University, Ukraine

6. KROK University, Ukraine

7. V.N. Karazin Kharkiv National University, K Ukraine

8. Odessa National University of Economics, Ukraine

9. Ministry of Education and Science of Ukraine

10. Duale Hochschule Baden-Wurttemberg, Germany

11. University of Lleida, Spain

12. Varna University of Management, Bulgaria

13. Akademia WSB, Poland

14. European Policy Development and Research Institute of Maribor, Slovenia

urmăresc următoarele obiective:

– Identificarea nevoilor și cerințelor specifice ale companiilor din diferite sectoare industriale și întreprinderilor pentru învățământ superior dual și identificarea companiilor care doresc să participe la pilotarea învățământului superior dual în timpul proiectului;

– Dezvoltarea unui model flexibil și generic de învățământ superior dual care să susțină diferitele nevoi și interese ale angajatorilor, instituțiilor de învățământ superior și ale studenților din diferite sectoare industriale și de afaceri și să ofere recomandări

instituțiilor de învățământ superior pentru implementarea învățământului superior dual;

– Testarea modelelor specifice de învățământ superior dual generate din model generic de învățământ superior dual dezvoltat, prin pilotarea în timpul proiectului și analizarea rezultatelor obținute;

– Propunerea modificărilor legislației/reglementărilor pentru adaptarea învățământului superior dual în țările partenere.

Proiectul este coordonat de dr., Olesea Sîrbu, Prorector pentru relații internaționale și proiecte europene.

Principalele subiecte discutate au fost: obiectivele proiectului, pachetele de lucru, activitățile, rezultatele și livrabilele planificate, precum și cerințele de raportare şi comunicare/diseminare.

Leave a Reply