Skip to main content

La 16 decembrie curent a avut loc vizita de lucru a domnului Kayhan İNAN, dr. lector universitar la Universitatea Amasya, Turcia, însoțit de dna Ozlen Okuyucu, reprezentanta Ambasada Turciei în R. Moldova (secretar III). Dr.  Kayhan İNAN a fost desemnat de Ministerul Educației Naționale a Republicii Turcia pentru angajarea, la ULIM, ca lector de limbă turcă începând din semestrul II al anului universitar 2020-2021.

Oaspeții au avut o întrevedere cu reprezentanții administrației ULIM, în persoana doamnei Prorector pentru Relații Internaționale, Ciumacenco Valentina, dr., conf. univ. și doamna Prorector pentru Proiecte, Elena Prus, dr. hab., prof. univ.

Dna Ciumacenco Valentina a rostit un discurs de salut și bun venit oaspeților din partea Rectorului ULIM, subliniind deschiderea pentru o colaborarea fructuoasă și durabilă în organizarea cursurilor de limbă turcă. Doamna Prorector a remarcat cooperarea excelentă dintre ULIM și Ambasada Turciei la Chișinău, în derularea și continuitatea unor proiecte educaționale.  Profesorul a fost informat despre facultățile universității, proiectele și colaborările anterioare pe segmentul vizat și poziția ULIM pe plan național și internațional în acordurile de colaborare, punctând tradiția ULIM de organizare a cursurilor gratuite de limbi străine – de coreeană, chineză, poloneză, maghiară, turcă etc.

Dna Prus Elena a mulțumit invitaților pentru asigurarea continuității relațiilor cu Ambasada Turciei la Chișinău în derularea și perpetuarea proiectelor educaționale, menționând deschiderea spre noi proiecte bilaterale sau multilaterale în domeniul educației, culturii, cercetării, comunicării și istoriei.

Prof. Kayhan İNAN s-a arătat încântat de reputația și influența de care se bucură ULIM în plan internațional și regional, mulțumind pentru considerare și suportul oferit.

Conducerea ULIM a examinat candidatura dlui Kayhan İNAN pentru funcția de profesor de limba turcă, la recomandarea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova și a rămas mulțumită de buna reputație pedagogică și experiența internațională științifico-didactică, de mai bine de zece ani, a domnului doctor în științe filologice, invitându-l să predea în cadrul instituției noastre.

Notăm că organizarea cursurilor gratuite de limba turcă se efectuează  în contextul acordului de colaborare dintre ULIM cu Ambasada Republicii Turcia în Republica Moldova.  La ULIM, studiază zeci de studenți din Turcia, reprezentând un capitol deosebit privind experiența vastă în promovarea multiculturalității. Doritorii de a se înscrie la cursurile de limbă turcă gratuite care vor demara din luna februarie 2021, sunt rugați să contacteze la tel. 022 205921 și/sau e-mail: cci@ulim.md.

buy office 2019 pro

Leave a Reply