Skip to main content

La 5 septembrie curent ULIM a găzduit lansarea aniversară de carte a prorectorului ULIM pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale Elena Prus, dr. hab., prof. univ.

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai corpului academic,  diplomatic, ministerial atât din țară cât și de peste hotare. Mesaj instituțional în numele Senatului și a Rectoratului ULIM a transmis prorectorul pentru Relații Internaționale Valentina Ciumacenco, fiind relevată și recunoscută angajarea plenară a omagiatei în activități de cercetare, de inovare și de promovare a valorilor ULIM: „Prorectorul Elena Prus este preocupată de optimizarea resurselor intelectuale, de valorificarea și diversificarea resurselor investigaționale, perseverând cu entuziasm în coordonarea proiectelor și manifestărilor științifice și socio-culturale, conceperea și elaborarea revistelor, dintre care „Intertext” și „La Francopolyphonie” cu rezonanță internațională. Domnia Sa face parte din elita de intelectuali, care și-au asigurat excelența în realizările științifice, în activitatea didactică și managerială a instituției, a contribuit substanțial la pregătirea noilor generații de specialiști”. În baza deciziei  Senatului ULIM, Președintele Senatului și Rectorul Ilian Galben a conferit distinsei doamne titlul onorific „Magna cum Laudae”.

Moderatorii evenimentului dr. conf. Carolina Dodu-Savca, decana Faculății Litere și dr. conf. Victor Untilă, directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale ULIM au prezentat incursiuni în parcursul intelectual al prorectorului Elena Prus, reliefând caracterul unitar complex al omagiatei. Studiul bibliografic elaborat de Departamentul Informațional Bilbioteconomic (DIB) „Enkómion pentru edificiile filologice ale  Elenei Prus” (Chișinău, ULIM, 2019) a fost prezentat de către Irina Botnaru, director DIB și dr. hab. prof. Ion Manoli, Șef Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, afirmând că volumul include un ciclu reprezentativ de studii semnate de către Elena Prus, iar compartimentele cuprind articole gen dedicații, omagii, sinteze pe marginea lucrărilor Elenei Prus, semnate de personalități notorii din domeniul filologic, educațional, de cultură. Prezentarea volumului Elenei Prus „Nobelul pentru literatură ca patrimoniu geocultural (Iași, editura „Cartea Românească Educațional”, 2019) a fost realizată de către Paul Gorban, director al editurii și de dr. hab. prof. Tatiana Ciocoi, făcându-se referință la provocările și actualitatea volumului vizat.

Mesaje de felicitare și de gratitudine au susținut și Liliana Condraticova, secretar științific al AȘM; Acad. Nicolae Dabija; Serge Casseri, Prim Consilier și Consilier pentru cooperare și acțiune culturală, Ambasada Franței în RM; Arcadie Suceveanu, Președinte Uniunea Scriitorilor din Moldova; Doina Usaci, consultant principal Direcția Politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Andrei Chiciuc, Președinte ANACEC; Vasile Burlui, Președinte Universitatea „Apollonia”, Iași; Nicolae Chicuș, Rector UPS „Ion Creangă”. Distinșii oaspeți au reiterat competențele științifice, profesionalismul, verticalitatea și notorietatea Elenei Prus în mediul intelectual național și internațional. Omagiata a fost distinsă și cu numeroase distincții, venite din partea instituțiilor cu care a colaborat pe parcursul activității: Medalia „Nicolae Milescu Spătaru”, acordată de AȘM; Diplomă de Onoare din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; Diplomă de Merit de la ANACEC și Medalia „Ion Creangă”, conferită de UPS „Ion Creangă”.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply