Skip to main content

Astăzi, 25 septembrie 2020, a avut loc lansarea manualului „Drept Internațional Umanitar”, autor dl Cauia Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar, Prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii ULIM.

Menționăm, că în condițiile restricțiilor impuse în legătură cu situația pandemică, au fost respectate strict rigorile legale, fiind limitat numărul de participanți. Astfel, din partea ULIM au fost invitați membrii Consiliului de administrare, profesorii și studenții având posibilitatea să urmărească evenimentul on line.

Interesul sporit față de evenimentul în cauză poate fi argumentat și prin oaspeții ce au participat, în special cei care au tangență directă cu domeniul studiului prezentat. Or, printre aceștia se enumeră personalități, inclusiv teoreticieni și practicieni, cum sunt dl Andrei Chiciuc, dr., conf. univ., Președinte Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), dl Alexandru Jizdan, deputat, Președinte Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, Parlamentul Republicii Moldova, dl Alexandru Pînzari, Ministrul Apărării al Republicii Moldova, dl Abraș Marcel, dr., conf. univ., Prorector pentru activitate socială Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF), dl Butuc Marin, locotenent-colonel, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, dl Țurcan Serghei, dr., conf. univ., Judecător la Curtea Constituțională a Republicii Moldova.

Moderatorul evenimentului, care este și unul din recenzenții oficiali ai lucrării, dl Vitalie Gamurari a menționat de la bun început, că astfel de eveniment este și ar trebui să fie unul ordinar pentru o instituție de învățământ superior, cum este ULIM, dar totodată, dlui a constatat amploarea evenimentului în contextul în care lucrarea prezintă un studiu amplu, detaliat și provocator nu doar la nivel național, dar și regional.

În continuare dlui a oferit cuvântul Rectorului ULIM dlui Ilian Galben, care a venit cu un cuvânt de salut către cei prezenți și cu felicitări și urări de bine pentru dl Cauia Alexandr, autorul manualului. În discursul său, dl Rector a apreciat eforturile depuse de autor, dar și ia sugerat succese în continuare în activitatea didactică și științifică.

Au urmat discursuri ale invitaților, practicieni, ale dlor Jizdan Alexandru și Pînzari Alexandru, care se întâlnesc direct sau indirect, în contextul specificului activității sale cu prevederile dreptului internațional umanitar. Ambii au atenționat că normele respective trebuie cunoscute, dar ideal ar fi să se evite aplicabilitatea lor în situații reale. Totodată, dlor au menționat faptul că promovarea informației despre dreptul internațional umanitar în societate ține de obligațiile asumate de stat la nivel internațional în urma semnării mai multor documente internaționale, în special a Convențiilor de la Geneva din 1949.

Dl Chiciuc Andrei s-a referit la aspectul științific al lucrării, menționând că autorul în activitatea sa didactico-științifică și nu doar, a dat dovadă de atitudine profesională față de obligațiile sale, de unde vin și rezultatele atinse, inclusiv scrierea manualului respectiv. Dl Chiciuc a apreciat înalt rezultatele activității autorului lucrării, urându-i succese mari în continuare, iar instituției gazdă să mențină nivelul atins în domeniul activității didactice și cercetării științifice.

Dl Abras Marcel a venit cu un cuvânt de felicitare din partea instituției pe care o reprezintă, menționând că lucrarea lansată va fi bun ghid pentru studenții de la USMF, în cadrul căreia în egală măsură se studiază disciplina în cauză, doar cu specificul pentru activitatea respectivă.

Dl lt. col. Butuc Marin, reprezentant al Academiei Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, instituție care de rând cu ULIM a recomandat editarea manualului în cauză, a venit cu sincere felicitări și mulțumiri pentru cooperare de mai mulți ani, menționând că manualul va constitui un veritabil suport pentru viitorii ofițeri absolvenți ai Academiei.

Următorul care a luat cuvânt a fost dna Ioviță Alexandrina, dr., care este unul din referenții oficiali ai lucrării. Dnei a ținut discursul de la Geneva, on line, unde la moment activează, apreciind înalt eforturile depuse de dl Cauia Alexandr la elaborarea manualului în cauză, menționând că lucrarea întrunește criteriile didactice și științifice impuse unui manual de drept internațional umanitar publicate în Universitățile cu tradiții în materie de drept internațional umanitar.

În egală măsură, o apreciere pozitivă lucrării, inclusiv din punct de vedere lingvistic și terminologic, a dat dl Vicol Dragoș, dr. hab., prof. univ., care a redactat manualul respectiv. Dlui a apreciat nivelul înalt de expunere a autorului, constatând că lucrarea va prezenta interes sporit nu doar pentru juriști, dar și pentru specialiști în alte domenii, dat fiind limbajul folosit și accesibilitatea expunerii conținutului textului.

Discursul ce a urmat a fost ținut de dl Țurcan Serghei, care reprezenta Curtea Constituțională, dar în egală măsură și Facultatea Drept, ULIM, la care a activat și continue să activeze. Dlui a apreciat foarte înalt lucrarea prezentată, apreciind eforturile depuse, urându-i autorului succese în continuare și editarea noilor lucrări didactice și științifice.

După discursurile „oaspeților” au urmat cele ale „gazdelor”. Așa din partea Rectoratului a vorbit dna Prus Elena, dr. hab., prof. univ., Prorector Proiecte, care a apreciat înalt activitatea de cercetător a dlui Cauia Alexandr, atenționând că manualul în cauză este rezultatul eforturilor depuse timp de mai mulți ani, iar rezultatele remarcabile trebuie apreciate la cel mai înalt nivel.

După tradiția anterioară, din numele Facultății Drept a luat cuvântul dna Mărgineanu Lilea, dr., conf. univ. Dumneai, în egală măsură a apreciat înalt activitatea dlui Cauia Alexandr, menționând că manualul reprezintă eforturile depuse timp de mai mulți de activitate în cadrul facultății.

În final, cuvântul a luat dl Gamurari Vitalie, dr., conf. univ., recenzent al lucrării în cauză. Dlui a făcut o analiză a activității de cercetător a dlui Cauia Alexandr, menționând că lucrarea prezintă interes nu doar la nivel național, dar și la nivel regional, în România, precum și în Ucraina, în contextul crizelor cu care se confruntă statul vecin. Recenzentul a apreciat înalt conținutul lucrării, dar și abordarea pe capitole, menționând că a fost luat în considerație viziunea Comitetului Internațional al Crucii Roșii, ceea ce încă o dată demonstrează că autorul cunoaște domeniul respectiv nu doar din punct de vedere teoretic, dar și practic.

Ultimul care a luat cuvânt, a fost autorul manualului, dl Cauia Alexandr, care a ținut să mulțumească celor prezenți la eveniment, organizatorilor, în speranța că lucrarea va constitui un bun suport celor ce se interesează de domeniul dreptului internațional umanitar.

instagram views kaufen

Leave a Reply