Skip to main content
Noutăți

Lecția publică „Combaterea impactului social și economic al COVID-19 în Republica Moldova”

            La 6 decembrie 2021, la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, a avut loc lecția publică privind consumul responsabil în cadrul proiectului „Combaterea impactului social și economic al COVID-19 în Republica Moldova”, finanțat de Ministerul Afacerilor Sociale din Austria și implementat în RM de către Organizația Austriaca HOPE’87.  Evenimentul a fost coordonat cu Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO și  în colaborarea cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova, lector universitar Elena Mărgineanu. Prezentarea la temă, a fost realizată de expertul dr. Dumitru Drumea.

Pe parcursul evenimentului au fost discutate aspecte de consum responsabil a produselor și serviciilor prestate de mediu și a folosirii resurselor naturale. În acest context au fost prezentate noțiunile:

 • de consum responsabil/durabil;
 • barierele care ar putea apărea în consumul responsabil;
 • rolul diferitor actori în implementarea soluțiilor privind consumul responsabil;
 • politici publice privind consumul responsabil în RM;
 • economie circulară și ciclu de viață a produsului;
 • provocările și problemele de mediu din RM, care ar putea influența consumul responsabil în țară.

În cadrul sesiunii de întrebări participanții au dezbătut aspectele de consum responsabil de apă din cadrul gospodăriilor private și folosirea materialelor nocive (azbest) in construcția locuințelor, mai ales, în spațiile rurale.

Evenimentul a contribuit la creșterea capacităților participanților de a consuma responsabil și a disemina această informație în rândurile mai multor grupuri-țintă a populației prin realizarea celor mai bune practici în acest domeniu.

On the 6th of December a public event on responsible consumption was organized at the premises of Free International University of Moldova (ULIM) in the frame of the project “Fighting      the social and economic impact of the COVID-19 pandemic in the Republic Moldova”, funded by the Austrian Ministry of Social Affairs and implemented in Moldova by Austrian non-governmental organization „HOPE 87”. The workshop was coordinated with the National Commission of the Republic of Moldova for UNESCO in cooperation with ULIM – university lector Elena Marjineanu. Thematic presentation was made by expert Dr. Dumitru Drumea.

During the event main issues concerning responsible consumption of the products and services provided by ecosystems and natural resources. In this context main notions on respective topic were presented:

 • what is responsible consumption
 • obstacles, which could influence responsible consumptions
 • the role of different actors in implementation of responsible consumption practices
 • public policies developed in RM with a tangency on responsible consumption
 • circular economy and life cycle of the products
 • challenges and problems in environmental management, which could influence responsible consumption in the country

In the frame of the question session participants have discussed issues regarding responsible consumption of water resources in private households as well as the use of nocive materials (asbestos) in construction of private houses, especially in rural localities.

The event contributed to the strengthening of capacities of participants to promote responsible consumption and disseminate respective information among different target groups of population through implementation of the best practices in this domain. The presentation prepared in the frame of the project will be further used in educational activities in the frame of ULIM.

Leave a Reply