Skip to main content
Noutăți

Conferința Științifică dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului – ediția a XVIII-a

 

La data de 06 decembrie 2021, a fost organizată ,,Conferința Științifică dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului – ediția a XVIII-a ,, de către Serghei ȚURCAN, dr. conf. univ., Judecător a Curții Constituționale a Republicii Moldova.

Cu un cuvânt de salut a venit Ion POSTU, dr. con. univ., Șef Catedră Drept Public, iar moderatorii conferinței au fost studenții anului II, Facultatea de Drept, Laura Anton și Stanislav Țîbari.

În timpul  Conferinței Științifice studenții anului II,  Facultatea de Drept, au prezentat proiectele pregătite de ei dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, precum:

 • Drebot Anastasia – ,, Protecția drepturilor omului în cadrul Consiliului Europei,,
 • Țîbari Stanislav – ,, Dreptul omului și terorismul,,
 • Roibu Anghelina – ,,Egalitatea și nediscriminarea ca principii fundamentale aplicabile drepturilor omului,,
 • Tăbîrță Marina – ,,Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați,,
 • Muravețchi Maria – ,,Femeia – victimă a violenței,,
 • Rotari Vladislav – ,,Dreptul la viață ca drept fundamental al omului,,
 • Dobînda Alexei – ,,Pedeapsa cu moartea și dreptul la viață,,
 • Călugăru Elena – ,,Drepturile exclusiv politice ale omului,,
 • Palihovici Cătălin – ,,Reglementarea drepturilor politice în Declarația Universală a Drepturilor Omului,,
 • Musteață Ion – ,,Libertatea conștiinței și a religiei ca drept fundamental al omului,,
 • Anton Laura – ,,Dreptul Fundamental la protecția privată,,
 • Vizitiu Ala – ,,Drepturile copilului,,
 • Ciubac Victoria – ,,Libertatea creației ca drept fundamental al omului,,

Leave a Reply