Skip to main content

La 5 noiembrie curent, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism în cooperare cu Ambasada Ucrainei la Chișinău și Comunitatea Femeilor Ucrainene din Moldova (CFUM) a organizat o masă rotundă cu participare internațională, intitulată: „Holodomorul în anii 1932-1933 și foametea organizată în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 1946-1947”. Evenimentul se înscrie în seria de activități consacrate comemorării victimelor foametei și represiunilor politice. Conform organizatorilor, obiectivul mesei rotunde este de a pune în discuție evenimentele tragice și readucerea în prim-plan a faptelor terorii prin foamete, induse în mod voit de statul sovietic, și care a pricinuit moartea a milioane de oameni.

Mesaje de salut în cadrul manifestării au transmis: Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale, Volodymyr Boiechko, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în RM și Veronica Arpintin, membră a CFUM, care au evocat ororile regimului autoritar comunist și flagelul foametei, un fenomen fără precedent. Evenimentul moderat de dr. Valeriu Mija a fost constituit dintr-un un set de comunicări ale profesorilor universitari din Republica Moldova și Ucraina, precum și ale istoricilor care au cercetat conjuncturile istorice pentru a afla adevărul, după cum urmează:

– Anatol Țăranu, conf. univ. dr. Institutul de Istorie: „Foametea în Moldovaîn anii 1946-1947”;

– Veaceslav Cușnir, prof. univ. dr. Universitatea Națională „Mecinikov” din Odesa: „Holodomorul din anii 1932-1933 – ca plată pentru libertate”;

– Natalia Petrova, prof. asociat, dr. Universitatea Națională „Mecinikov” din Odesa: „Memoralizarea Holodomorului în Ucraina și alte state;

– Mihai Cernencu, conf. univ. dr. șef Catedra Relații Internaționale, Politologie și Istorie ULIM.

Experții au menționat că nu există date statistice exacte care să indice numărul persoanelor ce au suferit în urma Holodomorului, fiindcă autoritățile sovietice au încercat să ascundă și să manipuleze informațiile. Potrivit Institutului pentru Demografie și Studii Sociale al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, cifra victimelor ar înregistra aproximativ 3,9 milioane de persoane.

În Ucraina, începând cu anul 1998, în a 4-a sâmbătă a lunii noiembrie, au loc ceremonii de comemorare a victimelor Holodomorului, fiind recunoscut ca genocid al poporului ucrainean și ca unul dintre cele mai cumplite acte împotriva umanității, înregistrate în secolul XX. De asemenea, a devenit o tradiție ca în penultima zi de sâmbătă a lunii noiembrie, la ora 16:00, ucrainenii să țină un moment de reculegere  și să participe la acțiunea „Aprinde o lumânare”, în cadrul căreia în mod solemn, la monumentele ridicate în memoria victimelor Holodomorului, cetățenii comemorează pe cei răpuși de terorile foametei.

În anul 2006, pentru prima oară „Holodomor”a fost recunoscut drept un genocid de către Australia, Canada, Estonia, Georgia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și alte state. Un număr de 63 de țări au susținut la ONU introducerea termenului de „Holodomor” în dicționarul politic internațional.

ULIM-ul este o instituție activă și direct implicată în discutarea problemelor de actualitate, precum cele cu conotație istorică, culturală, educativă  etc., oferindu-se ca platformă de dialog și analiză a acestora și invitând la dezbateri atât cadre didactice, studenți, cât și experți de talie națională, regională și internațională, și conlucrând în aceste direcții cu misiunile diplomatice acreditate în RM, organizații regionale și internaționale.

Discutarea problemelor de importanță istorică, precum Holodomorul din Ucraina, foametea organizata din 1946-‘47 din RSSM  și altele sunt binevenite ca lecții de istorie, care trebuie învățate de către tinerele generații, pentru că fără cunoașterea trecutului nu putem construi prezentul.

 

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply