Skip to main content

În contextul organizării evenimentului de ieri dedicat comemorării victimelor Holodomorului din anii 1932-’33 în Ucraina și a foametei organizate în RSSM în 1946-’47, Ambasada Ucrainei în RM a făcut, astăzi, prima donație fondului Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM, 9 titluri de carte despre genocidul foametei din Ucraina, fapt înalt apreciat și valorificat de membrii comunității academice ULIM.

De asemenea, Comunitatea Femeilor Ucrainene din Moldova (CFUM) a adresat o scrisoare de mulțumire reprezentanților ULIM, pentru aportul adus la succesul evenimentului.
„Caldele noastre mulțumiri sunt îndreptate către prorectorul Valentina Ciumacenco și profesorii Mihai Cernencu și Valeriu Mija, care ne-au onorat cu prezența la acest eveniment și au ținut discursui ample. Lista mulțumirilor este completată cu recunoștința adresată decanului Viorica Țîcu, pentru suportul acordat în aspectele organizaționale și coordonarea evenimentului. Cu speranța unei colaborări excelente și în viitor, vă asigurăm de întreaga noastră considerație”, declară reprezentanții CFUM.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply