Skip to main content

Luni, 12 iulie 2021, Facultatea Științe Economice s-a întrunit în Aula Magnifică ULIM la festivitatea de decernare a diplomelor de licență.

La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii ULIM, ai subdiviziunilor administrative, didactice și științifice ale facultății :
– Doamna Prus Elena, dr. hab., prof. univ., Prorector pentru Proiecte
– Domnul Baeșu Valeriu, dr., conf. univ., decan Facultatea Șt. Economice
– Domnul Balan Igor, dr., conf. univ., șef Catedra Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism

– Doamna Spînu Ana, dr., conf. univ., șef Catedra Finanțe, Bănci și Contabilitate.

Absolvenții promoției au participat la ceremonie însoțiți de părinți, rude și prieteni.

După intonarea imnului Republicii Moldova și a imnului ULIM, mesajul de deschidere a fost pronunțat de decanul facultății Științe Economice, domnul Baeșu Valeriu.
După mesajul de felicitare din partea decanului, au fost ținute discursuri de către reprezentanții Rectoratului, șefii catedrelor facultăţii, din partea invitaților, absolvenților și părinţilor.

Dargi absolvenți, vă dorim o carieră de success fiecăruia și sperăm să valorificați la maxim abilitățile și calitățile dezvoltate la Alma Mater în perioada studenției.


Leave a Reply