Skip to main content
noutăți

E. S. Kęstutis Kudzmanas, ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova în vizită la ULIM

Rectorul ULIM, conf. univ. dr. Ilian Galben și Valentina Ciumacenco, prorector Relații Internaționale au avut, astăzi, o întrevedre cu E. S. Kęstutis Kudzmanas, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Lituania în Republica Moldova, însoțit de consilierul, dna Eglė Bloznelienė.

În cadrul întrevederii, rectorul Ilian Galben a făcut referință la succesele înregistrate de ULIM și a exprimat recunoștința pentru suportul continuu oferit, apreciind eforturile și deschiderea reprezentanților Ambasadei Lituaniei în RM. Totodată, interlocutorii au făcut un schimb de opinii privind stadiul actual de dezvoltare a relațiilor bilaterale şi au reiterat interesul reciproc pentru aprofundarea dialogului şi intensificarea cooperării dintre ULIM și Ambasada Republicii Lituania  în Republica Moldova în diverse domenii. La rândul său, diplomatul lituanian a menționat că domeniul educației este unul prioritar pentru relațiile de colaborare cu țara noastră și vor fi implementate noi proiecte  în acest scop. Totodată, a apreciat faptul că, universitățile din Lituania se află în top-ul preferințelor studenților  de la ULIM ca destinație academică în scop de mobilitate de studiu.  Reprezentanții echipei manageriale ULIM au prezentat programele de studii ale instituției, au relatat despre activitățile educaționale desfășurate sistematic și au mulțumit pentru receptivitate Ambasadei Lituaniei, care se implică la organizarea seminarelor, conferințelor și prelegerilor publice în variate domenii, fiind utile pentru studenți și cadre didactice. Subiectul discuțiilor l-au constituit  și alte chestiuni de interes comun ce țin de domeniul academic, educațional și cultural, părțile exprimându-și dorinţa reciprocă de a intensifica relaţiile de colaborare dintre ULIM şi Ambasada  Republicii Lituania în Republica Moldova și de a stabili, prin intermediul Ambasadei, relații de colaborare reciproc avantajoasă cu instituțiile de învățământ superior din Lituania.  

În contextul vizitei la ULIM, înalții oaspeți au efectuat o vizită în “Aula Lituania”, care a fost inaugurată la 27 ianuarie 2010 și renovată în 2017 cu suportul Ambasadei, dar și în spațiile Departamentului Informațional Biblioteconomic pentru a se familiariza cu colecția existentă de cărți ale ambasadelor și identifica necesitățile universității pentru suplinirea ulterioară a fondului de carte, cu contribuția părții lituaniene.

Leave a Reply