Skip to main content
noutăți

Lecția publică „Abordarea multidisciplinară în combaterea fenomenului de violență în familie”

La 25 noiembrie 2021 studenții și cadrele didactice de la Facultatea Științe Sociale și ale Educației au participat la o lecție publică „Abordarea multidisciplinară în combaterea fenomenului de violență în familie”.
Studenții și cadrele didactice au fost informați despre:
– Cadrul normativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie, armonizarea cadrului legal la prevederile Convenției de la Istanbul (reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dl Petru Lupu);
– Rolul poliției în prevenirea și combaterea violenței în familie (reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, dl Artur Dilion);
– Acordarea asistenței și protecției victimelor violenței în familie în cadrul centrelor (dna Valentina Seuță, Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor și potențialelor Victime a Traficului de Ființe Umane).
A urmat o sesiune de întrebări-răspunsuri, în cadrul căreia s-a discutat activ fenomenul violenței în familie și efortul societății în vederea dezrădăcinării acestuia.

Leave a Reply