Skip to main content

La 31 octombrie curent, în contextul Săptămânii Mondiale a Educației Media declarată de UNESCO, studenții de la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism  au participat la un panel de discuții, cu genericul: „Provocările jurnalistului din mass-media independentă”. Programul evenimentului s-a desfășurat sub forma unor comunicări libere, susținute de către Diana Răileanu, jurnalistă la Radio Europa Liberă și de către studenta de la specialitatea Jurnalism Irina Odobescu, stagiară la aceeași instituție de presă. În intervenția sa, Diana Răileanu a adus în prim plan propriile experiențe profesionale dobândite în timp și a venit cu sugestii pentru viitorii reprezentanți ai mass-media referitor la identificarea subiectelor pentru elaborarea materialelor de presă și la valorile deontologice. Astfel, studenții au fost instruiți cum să facă față provocărilor din sec. XXI și cum să depășească fricile în etapele inițiale, precum și cum să substituie situațiile negative cu emoții dezirabile. Irina Odobescu a relatat despre experiența trăită în cadrul stagiului practic urmat la redacția Radio Europa Liberă, în baza bursei obținute la proiectul IREX Europe. Studenta a transmis entuziasmul și motivația, care i-au asigurat o perioadă de practică reușită și a încercat să-i determine pe colegi să aplice dosarul la proiectul vizat.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply