Skip to main content

La 30 octombrie curent, comunitatea academică s-a întrunit la Ședința ordinară a Senatului ULIM, condusă de rectorul Ilian Galben. Pe ordinea de zi au fost incluse 5 subiecte:

  1. Aprobarea planului de activitate în domeniul colaborării internaţionale a ULIM în anul de studii 2019-2020 ;
  2. Aprobarea programului de activitate a Consiliului pentru Asigurarea Calităţii pentru anul de studii 2019-2020 ;
  3. Rezultatele admiterii la ciclul I Licenţă și la programele de master în anul de studii 2019-2020;
  4. Evaluarea performanței academice a studenților în anul universitar 2018-2019;
  5. Activitatea Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM.

Proiectele de decizie elaborate de către raportori au fost supuse consultărilor, fiind discutate viziunile, propunerile și inițiativele membrilor Senatului.

În cadrul ședinței, prin hotărârea Senatului ULIM, Ordinul ULIM a fost conferit conf. univ. dr. Liudmila Ozol, șef Catedra Tehnologia şi Analiza Preparatelor Medicamentoase şi Cosmetice, pentru aportul essential adus la promovarea imaginii ULIM, în plan educațional, științific, organizatoric și economic. Totodată, cu Medalia ULIM au fost distinse lect. univ. Natalia Soltan, lect. univ. Viorica Speianu, și conf. univ. dr. Galina Lisa, pentru realizarea succeselor deosebite în domeniul educațional și științific. Decanului Facultății Științe Sociale și  ale Educației conf. univ. dr. Svetlana Rusnac i-a fost decernată Diploma de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, iar prof. univ. dr. hab. Petru Roșca a fost distins cu Diploma de Onoare a Guvernului RM.

Serviciul de Presă, ULIM

 

Leave a Reply