La 21 noiembrie curent, studenții de la Facultatea Relații internaționale, Științe Politice și Jurnalism au asistat la o prelegere publică, intitulată: „Ucraina și Republica Moldova: confruntarea cu provocările lumii contemporane”, susținută de Evghenii Magda, expert ucrainean în științe politice. Discursul invitatului a urmărit abordarea complexă a problemelor multidimensionale în dialogul politic dintre RM și Ucraina, precum: cooperarea redusă în domeniile economic și energetic, amenințările hibride, necesitatea reconfigurării priorităților politice și de securitate a teritoriilor.

Politologul a formulat și câteva soluții pentru depășirea impasului, cum ar fi: crearea unui mediu de afaceri prietenos și a unei imagine atractive ale ambelor state în scopul atragerii investitorilor, conștientizarea oportunităților și valorificarea propriului potențial în proiectarea parcursului democratizării societăților, care să permită ancorarea statelor în structurile europene, stabilirea sarcinilor de dezoligarhizarea businessului mic și mijlociu, identificarea intereselor comune etc.  Propulsați de curiozitate, studenții au adresat întrebări și au expus consecvent propriile opinii referitor la viitorul relațiilor bilaterale dintre RM și Ucraina. La final, Evghenii Magda a realizat un act de donație pentru fondul de carte ULIM, fiind cuprinse 2 publicații științifice în domeniul politic.

Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei Demnității și a Libertății, marcată în Ucraina la 21 noiembrie, semnificând începutul protestelor Euromaidan din noiembrie 2013.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply