Skip to main content
Noutăți

Săptămâna Autoguvernanţei Studențești la Facultatea Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM

Misiunea Săptămânii Autoguvernanţei Studențești “Facultatea Altfel”, desfășurată în perioada 28 martie-01 aprilie 2022, în cadrul Facultății Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM reprezintă calea spre întărirea relației profesor-student.

Activitățile din săptămâna “Facultatea Altfel”, au vizat implicarea și stimularea participării studenţilor la activități diverse prin care să fie puse în valoare aptitudinile și abilitățile didactice și manageriale ale studenților, stimulând participarea lor la acțiuni variate, în contexte formale și non formale. Astfel, studenții i-au înlocuit pe profesori în sala de curs, la decanat şi la catedre.

Prin multiplele acțiuni desfășurate în cadrul Facultății RISPJ, tinerii studioși și-au descoperit și realizat potențialul organizatoric și creativ, și-au dezvoltat calități precum: responsabilitatea, inițiativa, independenţa, toleranța; să le simtă importanța, implicarea într-o cauză comună.

Atmosfera din „Săptămâna Altfel” a fost una specială, fiind trăită atât de studenți, cât şi de profesori cu sentimentul câștigării unor experiențe noi.

Leave a Reply