Skip to main content

În data de nouă decembrie curent, la ULIM s-au aflat în vizită reprezentantele Oficiului Național Erasmus+: Claudia Melinte, Ana Samson și Cristina Gherman, care și-au propus să monitorizeze  progresul  înregistrat de ULIM în contextul implementării programului Erasmus+. La eveniment a participat prorectorul pentru Relații Internaționale Valentina Ciumacenco, totodată, în calitate de coordonator instituțional Erasmus+, alături de studenții și profesorii care au beneficiat de mobilitate academică în cadrul programului, în perioada anilor 2015-prezent.

Reprezentantele Oficiului  Național Erasmus + au avut scopul să determine gradul de satisfacție al beneficiarilor privind mobilitatea academică,  nivelul de participare al studenților/profesorilor la programele de mobilitate, amploarea dezvoltării relațiilor de colaborare dintre cadrele didactice de la ULIM cu cele din străinătate, impactul acordurilor inter-instituționale, în scopul creării unei imagini de ansamblu referitor la situația curentă pe această filieră. Respondenții au furnizat informații ample despre multiplele beneficii de care au profitat datorită experiențelor internaționale, cum ar fi: dezvoltarea educațională și personală, schimburi interculturale, stabilirea relațiilor noi de prietenie, descoperirea noilor metode de predare, consolidarea abilităților lingvistice, participarea la evenimente internaționale etc.

Ca urmare a acestei ședinței, dar și monitorizărilor proiectelor International Credit Mobility, Oficiul Național Erasmus+ va transmite Comisiei Europene un set de recomandări privind implementarea ICM după 2020. În acest context, au fost înaintate câteva recomandări, din experiența ULIM de implementare a proiectelor ICM, inclusiv o  listă de impedimente identificate care pun în dificultate implementarea proiectelor de mobilitate academică. 

Conform Centrului Cooperare Internațională ULIM, începând cu anul 2015, numărul mobilităților academice s-a remarcat printr-o creștere anuală, ajungând, în prezent, la cifra de 150 de mobilități (incoming și outgoing). 

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply