Skip to main content

La 27 noiembrie curent, membrii Senatului ULIM s-au întrunit la ultima ședință ordinară pentru anul 2019.  Ordinea de zi a inclus 2 subiecte:

  1. Evaluarea activității de internaționalizare a proceselor universitare în anul academic 2018 –2019 (raportor Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale);
  2. Autoevaluarea calității cercetării ştiinţifice la ULIM în anul universitar 2018-2019 (raportor Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale).

Rapoartele au inclus informații despre obiectivele atinse, reușitele obținute i dificultățile întâmpinate în procesul internaționalizării învățământului superior, precum și în segmentul cercetărilor științifice inițiate la ULIM. Proiectele de decizie au fost dezbătute în cadrul deciziei, fiind supuse votului și aprobate unanim.

La finalul ședinței, au fost aduse omagii profesorilor, cu prilejul aniversărilor onorabile. În acest context,  prin hotărârea membrilor Senatului ULIM, în numele rectorului Ilian Galben,  distincția Ordinul ULIM a fost oferită prof. univ. dr. hab. Grigore Junghietu și lect. univ. Mihai Bradu, pentru contribuția esențială adusă la promovarea imaginii ULIM în plan educațional, științific, organizatoric și economic.

Serviciul de Presă, ULIM

La 27 noiembrie curent, membrii Senatului ULIM s-au întrunit la ultima ședință ordinară pentru anul 2019.  Ordinea de zi a inclus 2 subiecte:

  1. Evaluarea activității de internaționalizare a proceselor universitare în anul academic 2018 –2019 (raportor Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale);
  2. Autoevaluarea calității cercetării ştiinţifice la ULIM în anul universitar 2018-2019 (raportor Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale).

Rapoartele au inclus informații despre obiectivele atinse, reușitele obținute și dificultățile întâmpinate în procesul internaționalizării învățământului superior, precum și în segmentul cercetărilor științifice inițiate la ULIM. Proiectele de decizie au fost dezbătute în cadrul deciziei, fiind supuse votului și aprobate unanim.

La finalul ședinței, au fost aduse omagii profesorilor, cu prilejul aniversărilor onorabile. În acest context,  prin hotărârea membrilor Senatului ULIM, în numele rectorului Ilian Galben,  distincția Ordinul ULIM a fost oferită prof. univ. dr. hab. Grigore Junghietu și lect. univ. Mihai Bradu, pentru contribuția esențială adusă la promovarea imaginii ULIM în plan educațional, științific, organizatoric și economic.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply