Skip to main content
EvenimenteNoutățiSenat ULIM

Ședința Senatului din 29.11.2023

 În data de 29 noiembrie, curent, s-a desfășurat Ședința Senatului ULIM. Pe agenda ședinței au fost incluse câteva subiecte de primă importanță:

  • Autoevaluarea calității cercetării ştiinţifice la ULIM în anul universitar 2022-2023. – Raportor: Elena Prus, Prorectorul Cercetare Științifică și Studii Doctorale
  • Evaluarea activității de internaționalizare a proceselor universitare în anul academic 2022-2023. – Raportor: Valentina Ciumacenco, Prorectorul Relații Internaționale

Membrii Senatului au aprobat prin vot unanim proiectele de hotărâre și au formulat o serie de recomandări în vederea consolidării continue a actului educațional științifico-didactic și a altor aspecte de ordin administrativ.

Leave a Reply