Skip to main content
Noutăți

Ședința senatului ULIM din 24.11.2021

La 24 noiembrie 2021, curent, a avut loc Ședința Senatului ULIM, ședința s-a desfășurat online.
Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte de actualitate:
1. Evaluarea activității de internaționalizare a proceselor universitare în anul academic 2020-2021. – Raportor: Valentina CIUMACENCO
2. Autoevaluarea calității cercetării științifice la ULIM în anul universitar 2021-2022. – Raportor: Vitalie GAMURARI
3. Diverse.
Proiectele de hotărâre cuprinse în rapoartele de activitate au fost aprobate unanim de către membrii Senatului.

În cadrul Ședinței Senatului ULIM, au fost conferite distincții cadrelor didactice pentru merite deosebite în activitatea didactică și academică și promovarea ULIM după cum urmează:

– Ordinul ULIM- Mihai CUCEREANU, dr., conf. univ. Facultatea Științe Sociale și ale Educației.
– Medalia ULIM- Inna COLENCIUC, asistent universitar, șef catedră Filologie Germanică Facultatea Litere.
– Medalia ULIM-  Tudor BUMBAC, asistent universitar, Facultatea Biomedicină.

Comunitatea ULIM reitereaza recunoștința și gratitudinea pentru aportul adus în domeniul științei, cercertării și inovării și vă urează succes și inspirație în continuare!

Leave a Reply