Skip to main content
EvenimenteNoutățiSenat ULIM

Ședința Senatului ULIM din 28.05.2024

În data de 28 mai 2024, s-a desfășurat Ședința Senatului ULIM, în cadrul căreia s-au abordat subiecte de primă importanță pentru asigurarea calității și îmbunătățirea continuă a actului educațional și științifico-didactic.

Pe agenda ședinței s-au regăsit următoarele subiecte:

  • Oferta educațională ULIM 2024-2025. – Raportor: Alexandr Cauia, Președinte CpAC, Prorector pentru Strategie Academică și Programe de studii ULIM
  • Evaluarea calității și eficienței stagiilor de practică la programele de studiu, Ciclul I – Licență și Ciclul II – Masterat, 2023 – 2024. – Raportor: Alexandr Cauia, Președinte CpAC, Prorector pentru Strategie Academică și Programe de studii ULIM
  • Evaluarea calității predării cursurilor la ULIM la Ciclul I – Licență și Ciclul II – Masterat. – Raportor: Stela Guzun, Directorul Departamentului Asigurarea Calității

După prezentarea rapoartelor și discuțiile aprofundate, membrii Senatului ULIM au aprobat prin vot unanim proiectele de hotărâre și au formulat o serie de recomandări esențiale pentru consolidarea continuă a calității academice.

Aceste decizii și recomandări reflectă angajamentul instituției noastre față de excelență în educație și cercetare. ULIM rămâne ferm angajată în promovarea standardelor ridicate de calitate în toate domeniile sale de activitate și în sprijinirea dezvoltării academice și profesionale a comunității sale.

Leave a Reply