Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Ședința Senatului ULIM, din 30.03.2022

La data de 30 martie curent, s-a desfășurat Ședința Senatului ULIM. Pe agenda ședinței au fost incluse câteva subiecte de primă importanță:

  • Evaluarea calităţii procesului didactic şi rezultatele sesiunii de examinare în semestrul I al anului de studii 2021-2022. – Raportor: Ludmila Zmuncila, Directorul Oficiului Suport Academic, ULIM.
  • Asigurarea calității studiilor la ciclul II – master. – Raportor: Ecaterina Burlea, dr.conf.univ., CpAC
  • Aprobarea ofertei educaţionale pentru anul de studii 2022-2023. – Raportor: Alexandr Cauia, conf. univ. dr., Prorector Strategie Academică și Programe de Studii

Membrii Senatului au aprobat prin vot unanim proiectele de hotărâre și au formulat o serie de recomandări în vederea consolidării continue a actului educațional științifico-didactic și a altor aspecte de ordin administrativ.

 Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply