Skip to main content

La 9 octombrie curent, studenții și profesorii de la Facultatea Științe Sociale și ale Educației, precum și practicieni din diverse regiuni a țării au luat parte la seminarul „Normele sociale care pot contribui la violența asupra copilului”, susținut de Anatolii Oprea, specialist protecția copilului în cadrul Terre des Hommes. Cei prezenți la eveniment au avut parte de un dialog deschis și constructiv, fiind abordate teme ce țin de aspecte vitale în educația timpurie a copiilor, integrarea celor mici în mediul social dar și de problemele de comportament și comunicare în familie. Anatolii Oprea a oferit cunoștințe teoretice și practice din propria experiență, aducând la cunoștința participanților că crearea și dezvoltarea unui mediu armonios în familie este pilonul cheie, care asigură relații bazate pe încredere, respect și toleranță. De asemenea, a subliniat și necesitatea de a promova o pedagogie activ-participativă în vederea adaptării mediului de învățare la particularitățile și necesitățile copilului. În cadrul evenimentului au fost supuse dezbaterilor metodele de eradicare a stereotipurilor în procesul de educare a copiilor, întrucât interesele și atitudinile noilor generații sunt în continuă schimbare. În sesiunea de întrebări-răspunsuri, participanții au intervenit cu exemple întâlnite în mediul social al țării noastre și au înaintat soluții de ameliorare a calității actului educațional și dezvoltării copiilor.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply