Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale EducațieiNoutăți

Seminarul Științific dedicată aniversării de 30 ani ULIM, Facultatea Științe Sociale și ale Educației

La data de 17 octombrie 2022, Facultatea Științe Sociale și ale Educației a organizat Seminarul Științific dedicată aniversării de 30 ani de la fondarea Universității Libere Internaționale din Moldova, cu genericul „Abordarea fenomenelor lumii contemporane prin prisma psihologiei pozitive”. La aniversarea de 80 ani de la nașterea lui Martin Seligman / Approaching the contemporary world’ phenomena through the lenses of Positive Psychology. Dedicated to Martin Seligman 80th anniversary”

În program:
1. Martin Seligman și ascensiunea psihologiei pozitive. Martin Seligman and the growth of positive psychology.
Svetlana Rusnac, dr., conf. univ., decan al Facultății Științe Sociale și ale Educației, ULIM.
2. The Holistic Approach to Education: A Conceptual, Theoretical and Philosophical Review.
Dr. Seyfullah Sahinoglu, Istanbul University, Turkey
3. Epistemologia personalității. Epistemology of Personality.
Eudochia Saharneanu, profesor universitar, doctor habilitat în filosofie, director Centru de Cercetări Calitative în Antropologie, USM.
4. Психология времени в ситуации неопределённости: кросс-культурный аспект. The psychology of time under conditions of uncertainty: cross-cultural aspect.
Irina Caunenco, dr., conf. univ. Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie.

Leave a Reply