Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Acord de Colaborare între Universitatea Liberă Internațională și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

La data de 17 octombrie, în incinta Universității Libere Internaționale a fost semnat un Acord de Colaborare între Universitatea Liberă Internațională și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Scopul acestui acord prevede:

– Edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea promovării măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul tineriilor.

– Prestarea serviciilor de ghidare în carieră a studențiilol și masteranzilor.

– Sprijinirea absolvenților instituțiilor de învățământ pentru integrarea acestora în câmpul muncii.

– Susținerea tinerilor în indentificarea oportunităților profesionale

– Precum și realizările politicilor de ocupare a forței de muncă.

Modalitatea de colaborarea a acestor două parți este:

– Întru coordonarea eforturilor, Părțile se vor informa reciproc despre acțiunile întreprinse cu scopul realizării prezentului Acord.

– Organizarea întrunirilor în vederea soluționării problemelor apărute în cadrul realizării activităților.

– Alte metode pe care Părțile le vor considera utile și eficiente în vederea realizării obiectivelor prezentului Acord care nu contravin legislației în vigoare.

Universitatea Liberă Internațională va avea ca responsabilitate:

– De-a invita și informa reprezentanții DGOFM Chișinău la diverse conferințe, seminare, mese rotunde de interes si tematici din domeniului ghidării în carieră.

– Promovarea în rândurile studenților\masteranzilor informația despre serviciile de ghidare în carieră de DGOFM Chișinău.

Direcția generală ocuparea forței de muncă de municipiul Chișinău va:

– Informa studenții\masteranzii din cadrul instuției de învățământ despre serviciile prestate de DGOFM Chișinău, situația actuală și tendințele pieței muncii și va pune la dispoziție materiale informative în acest sens(pliantre,studii,prognoze etc.)

– Informa reprezentanții Centrului de Consiliere Psihologică și orientare în carieră, precum și cadrele prestate de DGOFM Chișinău.

Sperăm și credem că prezentul Acord va spori și vor ajuta o mulțime de studenți să își găsească un job bun aici în Republica Moldova. Sincere mulțumiri aducem și Direcției Generală Ocuparea Forței de Muncă Chișinău.

Leave a Reply