Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Semnarea Acordului de Colaborare în Învăţământul Dual dintre ULIM și Camera de Comerț și Industrie Moldova- China

La data de 27 iunie, a fost semnat Acordul de Colaborare în Învăţământul Dual dintre ULIM și Camera de Comerț și Industrie Moldova- China, reprezentată de președintele acesteia, domnul Boris FOCA. Obiectivul acordului îl reprezintă stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între Părţi în scopul organizării și realizării procesului de formare profesională a specialiştilor prin învățământ dual în vederea asigurării unui proces de învățare de calitate prin muncă, prin implicarea părților în procesul de planificare, implementare și monitorizare a efectelor învățământului dual conform cadrului instituțional stabilit.
Prin semnarea acordului, părțile își propun ca scop îmbunătățirea serviciilor educaționale, activității științifice, stimularea schimbului reciproc de cunoştinţe și realizarea de proiecte în comun.

Leave a Reply