Skip to main content

Stiințe Economice – Catedre

Business, Marketing și Turism

Alexandru IACHIM

Șef catedră

Etajul 2, biroul 252
tel.: (+373 22) 21 35 21

Facultatea  Ştiinţe Economice, componentă a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, şi-a întâmpinat primii studenţi în octombrie 1992, fiind prima facultate particulară cu acest profil din Republica Moldova.
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este de a forma specialişti în economie, cu o temeinică pregătire profesională, capabili de a se integra rapid şi eficient, şi de a răspunde exigenţelor locurilor de muncă unde se vor angaja pe piaţa muncii internă şi internaţională, de a dezvolta studenţilor aptitudini de creativitate şi competitivitate, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.

Programul  Business și Administrare are drept scop formarea abilităţilor şi cunoştinţelor teoretice şi practice care contribuie la o asanare a planificării, organizării şi implementării controlului asupra afacerilor şi activităţilor economice, atât în sectorul privat, cât şi în cel public, non-profit/voluntar/sectoarele terţe.

Catedra Business, Marketing și Turism reprezinta una din subdiviziunile structurale de baza cu caracter metodico-didactic a Facultății Știinţe Economice ce are o direcţie prioritară în organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor ciclului I, ciclului II și ciclului III.

Programul  Marketing și logistică îşi propune să ofere un rol esenţial în succesul oricicărei afaceri. Acest program este proiectat pentru a oferi studenților competenţele necesare pentru o carieră de succes în marketing. Studenții dezvoltă cunoștințele comportamentului consumatorilor şi importanţa cercetării de piaţă atunci când se iau decizii privind stabilirea preţurilor, distribuirea şi promovarea produselor/serviciilor pe diferite pieţe. Din acest context, studenții învață cum să proiecteze, dezvolte, implementeze şi gestioneze eficient strategiile de marketing.

Programul Turism îşi propune să ofere cunoştinţe teoretice şi practice, abilităţi care să conducă la îmbunătăţirea ofertei care să facă față la cererea în creştere. Programul include concepte teoretice şi aptitudini profesionale. Studenții vor explora modul în care funcţionează afacerile de turism, cum se comportă turiştii şi care este impactul turismului pe ţări, culturi şi mediu. Studenții vor dezvolta noi concepte de turism; iniţiative de ecoturism; gestionarea agențiilor de turism, centre de conferinţe, marketingul agenţiilor de turism.

Contabilitate, Finanțe și Bănci

Ana SPÎNU

Șef catedră

Etajul 2, biroul 243
tel.: (+373 22) 21 35 21

Misiunea catedrei „Contabilitate, Finanțe și Bănci” constă în organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor la specialitățile: Contabilitate, Finanțe și Bănci, precum şi în organizarea şi petrecerea cercetărilor ştiinţifice la profilurile finanţe, contabilitate şi analiză economică.

Obiectivele  catedrei sunt de a oferi cunoştinţe relevante şi specifice referitoare la funcţionarea sistemului financiar – bancar, contabil şi de control intern în economia de piaţă; orientarea studenţilor spre sursele de informaţii pentru documentare individuală; formarea abilităţilor şi deprinderilor necesare desfăşurării unei activităţi în domeniul financiar–bancar, al asigurărilor, contabilității, al finanțelor publice centrale sau locale; folosirea simulărilor, a modelării matematice şi a altor metode moderne pentru însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice necesare luării deciziilor, în scopul înţelegerii modului de conducere, organizare şi funcţionare a entităților și pentru cunoașterea importanţei asigurării şi controlului informaţiilor de către operatorii din sistem.

Finalitatea practică a absolvirii specialităţilor formate în cadrul catedrei este posibilitatea absolvenţilor de a se angaja şi de a face faţă cu succes cerinţelor unor profesii economice în întreprinderi și organizații din orice ramuri ale economiei naționale, inclusiv din domeniul financiar, bancar, al pieţei de capital, asigurări şi reasigurări, atât din ţară cât şi din străinătate.

Personalul facultății

Numele, prenumele

Titlul științific, funcția

Gradul didactic

Crotenco Iurie

dr. hab.

prof. univ.

Roșca Petru

dr. hab.

prof. univ.

Balan Igor

doctor, decan

conf. univ.

Blagorazumnaia Olga

doctor

conf. univ.

Iachim Alexandru

doctor, șef catedra

conf. univ.

Gribincea Corina

doctor

conf. univ.

Guzun Stela

doctor

conf. univ.

Lisa Galina

doctor

conf. univ.

Mitev Lilia

doctor

lector

Pestușco Nina

doctor

conf. univ.

Robu Elena

doctor

conf. univ.

Spînu Ana

doctor, șef catedra

conf. univ.

Taranenco Lilia

doctor

conf. univ.

Barcari Igor

lector

Gribincea A.A.

magistru

lector

Speianu Viorica

magistru

lector

Vornicova Natalia

magistru

lector

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail