Skip to main content
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

Studenții Facultății Istorie și Relații Internaționale în dialog cu reprezentanți ai NATO: Dr. A.Bin la ULIM

Studenții Facultății Istorie și Relații Internaționale s-au întâlnit joi, 21 februarie 2013, cu Dr. Alberto BIN, Director – Parteneriate si Cooperare, Direcția Afaceri politice și Politica de securitate, cartierul general al NATO Bruxelles.

Dr. Alberto Bin a ținut un discurs cu tema: NATO Partnership for Peace: How is it changing? După care a urmat etapa discuțiilor, întrebări și răspunsuri, comentarii, cu participarea activă a studenților și profesorilor ULIM, dar și a dlui Grigorie Butucea, direcția NATO și cooperare politico-militară, MAEIE și Nicolae Vascauțan, Centrul de Informare și Documentare privind NATO, prezenți la sesiune.

Printre problemele abordate în cadrul discuțiilor s-au numărat: Politicile, activitățile și rolul NATO la etapa actuală; Programul Parteneriatul pentru Pace: obiective și perspective; Cooperarea NATO cu statele nemembre; Problema Afganistanului; Calitatea relațiilor NATO-Rusia; Gradul de cooperare a NATO cu Moldova, Georgia, Ucraina etc.