Skip to main content
Facultatea Drept

Susţinerea tezei de doctor a dl. VĂCARU Ion

cu titlul DIAGNOSTICA – SARCINĂ A CERCETĂRII TEHNICO-CRIMINALISTICE A DOCUMENTELOR

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent:                            VĂCARU Ion

Conducător ştiinţific: GOLUBENCO Gheorghe, dr. în drept, prof.univ.interim.

Consiliul ştiinţific specializat – D 30.554.04 – 02

Tema tezei: DIAGNOSTICA – SARCINĂ A CERCETĂRII TEHNICO-CRIMINALISTICE A DOCUMENTELOR

Specialitatea: 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative

Data:                                      11 decembrie 2014

Ora:                                       15:00

Local: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (MD 2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Pârcălab, 52, aula nr.212)