Skip to main content
Facultatea Drept

Susţinerea tezei de doctor în drept — Basim A.Abbas Al-Atibi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a drd. Basim A.Abbas Al-Atibi, conducător ştiinţific Valeriu Bujor,dr.,prof.univ., în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat D 34 12.00.08-03 cu tema: Infractiunea in doctrina si legislatia penala musulmana contemporana. Sustinerea va avea loc la data de 29 noiembrie 2013,ora 16.00 pe adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Vlaicu-Pârcălab, 52, aud. 214.

Pretendent – Basim A.Abbas Al-Atibi

Conducător ştiinţific – Valeriu Bujor,dr.,prof.univ.

Consiliul ştiinţific specializat – D 34 12.00.08-03

Tema tezei – Infractiunea in doctrina si legislatia penala musulmana contemporana

Specialitatea –Drept penal

Data – 29.11.2013

Ora – 16.00

Local – ULIM, aud.214

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

-Basim A.Abbas. Al-Atibi,Valeriu Bujor.Infractiunea si pedeapsa in dreptul penal musulman:studiu monografic. Chisinau,2012;

-Djulieta Vasiloi,Basim A.Abbas.Componenta de infractiune:material didactic.Chisinau,2008;

-Basim A.Abbas.Raspunderea pentru infractiunea de omor si cauzarea de leziuni corporale in dreptul penal musulman clasic.In:Legea si viata,nr.11,2010;

-Basim A.Abbas.Aspecte privind infractiunile si pedepsele in dreptul penal din unele tari musulmane.In:Legea si viata,nr.10,2010;

-Basim A.Abbas.Clasificarea infractiunilor in dreptul penal musulman.In:Legea si viata,nr.5,2010.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată –prezentul studiu isi propune abordarea intr-o singura lucrare a teoriei clasice a dreptului penal musulman si aplicarea practica a acesteia in legislatia unor state musulmane contemporane,constituind totodata o cercetare complexa a teoriei infractiunii in dreptul penal musulman ca ramura distincta a dreptului.

2. Conţinutul de bază al tezei –lucrarea este alcatuita din 178 pag.,introducere,incheiere,bibliografie si 3 capitole respectiv:

-Cap.I – Izvoarele dreptului penal musulman contemporan compus din 3 paragrafe:Studiul problemei infractiunii ca institutie a dreptului penal musulman;Natura religioasa a dreptului penal musulman;Notiunea si caracteristica generala a izvoarelor de drept penal musulman.

– Cap.II-Notiunea,semnele si elementele infractiunii in dreptul penal musulman cu urmatoarele sectiuni:Notiunea si semnele infractiunii in doctrina si legislatia penala a tarilor musulmane;Notiunea si importanta elementelor infractiunii in dreptul penal musulman;Notiunea si caracteristica generala a circumstantelor care exclud ilegalitatea faptei si raspunderea penala.

-Cap.III-Caracteristica unor tipuri de infractiuni.Pedeapsa in dreptul penal musulman cu paragrafele:Clasificarea infractiunilor in dreptul penal musulman;Caracterizarea generala a unor tipuri de infractiuni in dreptul penal musulman;Pedeapsa in dreptul penal musulman;Caracteristica generala a nor tipuri de pedepse aplicate in dreptul penal musulman.

3. Principalele rezultate obţinute :

-Dreptul penal musulman a aparut si exista in scopul consolidarii si protectiei unui anumit sistem de de valori si relatii sociale,a modului islamic de viata;

-Particularitatea definitorie p/u dreptul musulman rezida in natura religioasa a acestuia,izvoarele principale fiind izvoarele islamului ca religie_Coran si Sunna;

-Odata cu aparitia islamului a luat fiinta si legea islamica-sariatul,unde sunt intercalate bazele juridice,etice si religioase;

-Izvoarele si evolutia dreptului penal musulman este indisolubil legata de izvoarele si evolutia dreptului musulman ca atare,fapt care poate fi explicat print-o unitate a culturii,istoriei,religiei;

-dreptul musulman delimiteaza domeniul de reglare si cel al relatiilor juridico-penale ,numite „ucubat” stabilind faptele care sunt infractiuni si pedeapsa p/u savirsirea acestora.