Skip to main content
Facultatea Drept

Susţinerea tezei de doctor în drept — Florea Adelina

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a drd. FLOREA ADELINA, conducător ştiinţific DUMITRU BALTAG, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat D 34 12.00.01-01 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova cu tema: PRINCIPIUL EGALITĂŢI ÎN CONSTRUCŢIA NORMATIVĂ DE DREPT A RĂSPUNDERII JURIDICE. Sustinerea va avea loc la data de 30 noiembrie 2013,ora 14.00 pe adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Vlaicu-Pârcălab, 52, aud. 214.

Pretendent: drd. FLOREA ADELINA

Conducător ştiinţific: DUMITRU BALTAG, doctor habilitat în drept, professor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 34 12.00.01–01 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

Tema tezei: PRINCIPIUL EGALITĂŢI ÎN CONSTRUCŢIA NORMATIVĂ DE DREPT A RĂSPUNDERII JURIDICE

Specialitatea: 551.01 – Teoria Generală a Dreptului

Data: 30.XI.2013

Ora: 14.00

Local: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Str. Vlaicu Pîrcălab, 52, Chişinău; MD 2012, R. Moldova, aud. 214.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Florea A. Unele aspecte teoretice vis-a-vis de evoluţia şi formarea conceptului de egalitate juridică. În: Revista ştiinţifico-practică „Legea şi Viaţa” nr. 9/2010, p. 39-42, 0.4 c.a.

2. Florea A. Câteva aspecte teoretico-juridice privind egalitatea. În: Revista ştiinţifico-practică „Legea şi Viaţa” nr. 7/2010, p. 25-28, 0.4 c.a.

3. Florea A. Manifestarea egalităţii în cadrul instituţiei răspunderii juridice. În: Revista ştiinţifico-practică „Legea şi Viaţa” nr. 8/2010, p. 20-23, 0.49 c.a.

4. Florea A. Egalitatea armelor şi contradictorialitatea – exigenţă a principiului egalităţii de drept în calitate de principiu al răspunderii juridice. În: Revista ştiinţifico-practică „Legea şi Viaţa” nr. 5/2012, p. 37 – 42, 0.45 c.a.

5. Florea A. Unitatea de idealuri a instituţiei răspunderii juridice şi a egalităţii de drept. În: “Revista Naţională de Drept”, nr. 7/2012, p. 62 – 65, 0.55 c.a.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată în teză ţine de principiul egalităţii şi regăsirea lui în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice. Autorul accentuează importanţa analizei corelaţiei principiului egalităţii cu principiile clasice ale răspunderii juridice şi legităţile ce stau la baza includerii acestuia în categoria principiilor răspunderii juridice. În acelaşi timp, se defineşte în premieră principiul egalităţii în calitate de important element component al construcţiei normative de drept a răspunderii juridice.

2. Conţinutul de bază al tezei este cuprins în trei capitole, dintre care primul conţine descrierea bibliografică a lucrării. Celelalte două capitole de conţinut cuprind aspectele teoretico-ştiinţifice ale problematicii abordate divizate în compartimente cu tematică specifică. În cuprins regăsim capitole precum: „Principiul egalităţii de drept în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice în contextul cercetărilor ştiinţifice”, “Originea şi esenţa principiului egalităţii de drept – aspecte teoretice” şi „Regăsirea principiului egalităţii de drept în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice şi în sistemul de principii ale acestei instituţii juridice”.

3. Principalele rezultate obţinute sunt reflectate în concluziile şi recomandările autorului făcute la final de lucrare. Luarea în consideraţie a concluziilor şi rezultatelor prezentei cercetări, va conduce neapărat şi în mod absolut sigur, la eficientizarea aplicării practice a ambelor instituţii examinate – cea a principiului egalităţii de drept şi cea a răspunderii juridice. Acest lucru se va putea produce în virtutea evidenţierii legăturii reciproce dintre ele dar şi prin elucidarea necesităţii şi argumentarea includerii principiului egalităţii de drept în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice dar şi în categoria de principii ale răspunderii juridice. În plus, problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea conceptului de integrare a principiului egalităţii de drept în sistemul de principii ale răspunderii juridice şi a impactului lor asupra construcţiei normative de drept a răspunderii juridice.