Skip to main content

Facultatea de Drept a avut onoarea de a organiza în data de 22 aprilie o ședință plenară, în cadrul conferinței anuale – Symposia Studentium, la secțiile de drept public și drept privat. Acest eveniment a reprezentat o oportunitate importantă pentru studenți de a-și prezenta cercetările pe teme relevante din domeniul juridic, sub îndrumarea coordonatorilor științifici.

Ședința plenară a fost marcată de o varietate impresionantă de teme de interes juridic, abordate cu profesionalism și pasiune de către studenți. Subiectele dezbătute au inclus expertiza juridică, aflarea adevărului în procesul penal, evaziunea fiscală a întreprinderilor, evoluția prezumției de nevinovăție, traficul de ființe umane, clasificarea infracțiunilor conform legislației penale în Republica Moldova, precum și libera apreciere a probelor, printre altele.

Prezentările studenților au fost însoțite de discuții și întrebări din partea colegilor lor și a profesorilor prezenți, contribuind astfel la un schimb activ și constructiv de idei și perspective asupra diverselor aspecte ale dreptului.

Facultatea de Drept dorește să felicite studenții implicați pentru eforturile lor în realizarea cercetărilor și pentru prezentările lor captivante. De asemenea, mulțumim coordonatorilor științifici pentru ghidarea și sprijinul acordat în procesul de dezvoltare a abilităților academice și de cercetare ale studenților.

Leave a Reply