Skip to main content
Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism

SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM. CONFERINŢA INTERNAȚIONALĂ ŞTIINŢIFICĂ 2017

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

 ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTE, POLITICE ȘI ALE COMUNICĂRII

în colaborare cu FACULTATEA DE LITERE și

FACULTATEA RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI JURNALISM

organizează conferinţa ştiinţifică internațională

SYMPOSIA STUDENTIUM, MAGISTRUM, DOCTORANDUM.

 

Conferinţa va avea loc la 25-27 aprilie 2017, în incinta ULIM.

La conferinţă participă studenți ai ciclurilor licență, masterat și doctorat din ULIM și din alte instituții de învățământ superior din Moldova și de peste hotare.

 

Lucrările conferinței se vor desfășura în secții.

Limbile de lucru: româna, franceza, engleza, rusa.