Skip to main content
Facultatea Drept

Susţinerea tezei de doctor în drept „Responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății”

Pretendent: Gulian Mariana Data: 11 martie 2017 Ora: 10 00

 

Pretendent: Gulian Mariana

Conducător /consultant ştiinţific:  Baltaga Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Consiliul ştiinţific specializat:  D 34.551.01-06 – din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova

Tema tezei: Responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății

Specialitatea: 551.01-Teoria generală a dreptului

Data: 11 martie 2017

Ora: 10 00

Local: Universitatea Liberă Internațională din Moldova ( str.Vlaicu Pîrcălab nr.52, mun.Chișinău, Republica Moldova)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului :

  1. Gulian Mariana. Formele răspunderii juridice a instituţiei medico-sanitare şi a personalului medical. În: Studii juridice universitare, ULIM,  Nr. 3-4, 2013, p.179-188;
  2. Gulian Mariana. Cadrul normativ de reglementare a răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătăţii. În: Jurnal Juridic Naţional, Chişinău: Nr. 9, 2014. p.44-49;
  3. Gulian Mariana. Angajarea răspunderii juridice a persoanei fizice în sistemul ocrotirii sănătăţii. În: Studii juridice universitare, ULIM,  Nr. 3-4, ULIM, 2014, p.206-213;
  4. Gulian Mariana. Abordarea doctrinară a responsabilităţii şi răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătăţii. În: Legea şi Viaţa, Nr. 10, 2015, p.27-32;
  5.  Gulian Mariana. Coraportul dintre responsabilitatea şi răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătăţii. În: Studii juridice universitare, ULIM,  Nr. 3-4, ULIM, 2015.

 Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată: cercetarea multilaterală și complexă a fenomenului responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății, prin determinarea conținutului, esenței, elementelor constitutive ale acestuia, întru formularea recomandărilor de perfecționare a cadrului social, juridic și normativ, în vederea reliefării aspectului acesteia de premiză a reformării vieții social – juridice a Republicii Moldova.

2. Conținutul de bază al tezei: stabilirea și expunerea tezelor conceptuale în abordările doctrinare a responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății; determinarea gradului de reglementare a responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății; fundamentarea teoretică a  conceptului responsabilității juridice în domeniul ocrotirii sănătății; analiza științifică a coraportului dintre responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății; identificarea temeiului, condițiilor și formelor răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății; determinarea categoriilor de subiecți ai răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății; stabilirea importanței angajării răspunderii juridice a subiecților în domeniul ocrotirii sănătății.

3. Principalele rezultate obținute. Elaborarea instrumentarului de identificare şi fundamentare ştiinţifică a premiselor, obiectivelor, temeiurilor şi condiţiilor responsabilităţii şi răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătăţii, duce la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului a formelor răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătăţii şi a survenirii răspunderii juridice în domeniul vizat. În acest context se evidențiază elementele distincte, specifice responsabilității și răspunderii juridice doar în domeniul ocrotirii sănătății, fiind exprimate concluzii de ordin teoretic și practic cu înaintarea propunerilor de lege ferenda, contribuind la dezvoltarea doctrinei în problemele abordate, la perfecționarea cadrului normativ în vigoare.