Skip to main content
Noutăți

ULIM anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

În baza deciziei Senatului Universității Libere Internaționale din Moldova, proces verbal nr. 7 din 26.05.2021, Universitatea Liberă Internațională din Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante, după cum urmează:

Facultatea Drept:

domeniului general de studiu 042 Drept

 • Profesor universitar – 2
 • Conferențiar universitar – 15
 • Lector universitar – 3
 • Asistent universitar – 6

Facultatea Litere:

domeniului general de studiu 023 Filologie

 • Profesor universitar – 2
 • Conferențiar universitar – 10
 • Asistent universitar – 20

Facultatea Științe Economice:

domeniului general de studiu 041 Științe economice

 • Profesor universitar – 3
 • Conferențiar universitar – 16
 • Lector universitar – 6
 • Asistent universitar – 14

Facultatea Informatica, Inginerie si Design:

domeniului general de studiu 021 Arte

 • Conferențiar universitar – 4
 • Lector universitar – 1
 • Asistent universitar – 6

domeniului general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor

 • Conferențiar universitar – 4
 • Lector universitar – 3
 • Asistent universitar – 13

Facultatea Științe Sociale și ale Educației:

domeniului general de studiu 011 Științe ale educației

 • Conferențiar universitar – 1
 • Lector universitar – 2
 • Asistent universitar – 2

domeniului general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale

 • Profesor universitar – 1
 • Conferențiar universitar – 7
 • Lector universitar – 6
 • Asistent universitar – 14

Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Jurnalism

domeniului general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale

 • Conferențiar universitar – 2
 • Lector universitar – 4
 • Asistent universitar – 4

domeniului general de studiu 032 Jurnalism și informare

 • Conferențiar universitar – 2
 • Lector universitar – 2
 • Asistent universitar – 5

Facultatea Biomedicină

 • Profesor universitar – 1
 • Conferențiar universitar – 4
 • Asistent universitar – 6

Candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice, sunt invitați să depună în perioada 12-16 iulie 2021 la serviciul Resurse umane  (bir. 225) cererea de înscriere, la care anexează:

 • curriculum vitae Europass;
 • copiile diplomelor de studii sau echivalente ale acestora;
 • copiile ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare/ stagiilor în ultimii 5 ani;
 • lista lucrărilor științifice şi metodice publicate în ultimii 5 ani;
 • alte acte relevante funcției la care candidează.

 

Cerințe minime pentru funcția:

Asistent universitar

Lector universitar

Conferențiar universitar

Profesor universitar

Calificarea necesară funcției

Diploma de master în domeniul solicitat

Diploma de doctor în științe

Diploma de doctor / doctor habilitat în științe
Atestat de conferențiar universitar

Diploma de doctor / doctor habilitat în științe
Atestat de profesor universitar

Vedeți și Regulamentul cu privire la modul de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în cadrul ULIM

Pentru informații suplimentare telefonați la numărul 022 20-59-79.

Leave a Reply