Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe Sociale și ale EducațieiNoutăți

ULIM la Simpozionul Național cu participare internațională KREATIKON: CREATIVITATE-FORMARE-PERFORMANŢĂ, ediția XIX-a

ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova se bucură să fi fost reprezentată la prestigiosul Simpozion Național cu participare internațională KREATIKON: CREATIVITATE-FORMARE-PERFORMANŢĂ, ediția XIX-a, desfășurat pe data de 29 martie 2024, sub tema „Creativitate și inovare – premise ale excelenței în educație”. Această participare a consolidat angajamentul #ULIM pentru promovarea excelenței în educație și pentru stimularea inovației în domeniul asistenței sociale.
Secțiunea IV a simpozionului, dedicată „Intervenții în Asistență Socială”, a fost un moment de reflecție și dezbateri asupra provocărilor și oportunităților în acest domeniu vital. Moderată cu pricepere și dedicare de către Asistentul social Diana Cârstoiu, reprezentant al DGASPC Iași, și de către Director adjunct Maxim Gabriela și prof. Alina Ispas de la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” din Iași, secțiunea a oferit o platformă pentru schimbul de idei și bune practici în asistența socială și educație.
Din partea Universității Liberă Internaționale din Moldova, doamna Svetlana Haraz, Șef Catedră Asistență Socială „Nicolae Sali”, și domnul Simion Simion-Dănuț, lector universitar la Facultatea Științe Sociale și ale Educației – ULIM, au adus contribuții semnificative la discuțiile din cadrul secțiunii, evidențiind experiența și expertiza în domeniul asistenței sociale și educației.
Participarea lor activă și implicată a demonstrat angajamentul #ULIM față de dezvoltarea continuă a domeniului asistenței sociale și educației, precum și dorința de a contribui la promovarea excelenței și inovației în acest domeniu crucial pentru societate.
Simpozionul KREATIKON: CREATIVITATE-FORMARE-PERFORMANŢĂ a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru întâlnirea și colaborarea între profesioniști și specialiști din diverse domenii, consolidând legăturile între instituții și promovând schimbul de cunoștințe și experiență în educație și asistență socială.

Leave a Reply