Skip to main content

ULIM MARCHEAZĂ 30 DE ANI DE LA FONDARE

În acest mijloc de toamnă 2022, ULIM înscrie cel de-al 30-lea capitol în istoria performanței academice. Trei decenii de activitate prolifică – nici mult, nici puțin, însă ani pe parcursul cărora ULIM și-a zidit propriul model de schimbare a societății prin educație și cercetare, prin calitate, eficiență, modernizare și internaționalizare.

Cu acest prilej, la 17 octombrie curent,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova  în parteneriat cu Universitatea  Pedagogică Nord-Vest din Lanzhou (China), Universitatea Danubius din Galați și Universitatea Apollonia din Iași au organizat  Conferința Științifică Internațională, ediție aniversară,  cu genericul “Universitas Europeaea: Towards a Knowledge-based Society Thourgh Europeanisation and Globalisation”.

La eveniment, care a avut loc în Aula Magnifică, a participat conf. univ., dr. Ilian GALBEN– Rectorul ULIM, prorectori, decani, cadre didactice, cercetători, parteneri din țară și de peste hotare, reprezentanți ai administrației locale și ai corpului diplomatic.

Ediția aniversară a conferinței a fost moderată de către dr. hab. prof.univ.  Elena Prus, Prorector Proiecte ULIM și dr. conf. univ. Valentina Ciumacenco, Prorector Relații Internaționale ULIM.

Ședința solemnă a început cu onorarea imnului de stat și audierea tradiționalului imn al Universității Libere Internaționale din Moldova.

Ceremonia a fost deschisă de conf. univ., dr. Ilian GALBEN– Președintele Senatului, Rectorul ULIM, care a prezentat un mesaj de felicitare: „ 30 de capitole în ascensiunea ULIM, 30 de ani în care am format generații de specialiști din diverse domenii, 30 de ani în care am reușit să ne afirmăm în comunitatea cercetătorilor științifici, 30 de ani prolifici, ani în care Universitatea Liberă Internațională din Moldova a reușit să se afirme ca una din cele mai importante instituții de învățământ superior din Republica Moldova și cele mai titrate instituții de învățământ superior privat din Europa Centrală și de Sud-Est, grație predecesorilor noștri, care au avut grijă ca piatra de temelie să fie una viguroasă și integră”. În final a adus “ Sincere felicitări și mulțumiri celor care au stat la baza constituirii acestei instituții.”

În continuare, cu cuvânt de salut și felicitare a venit reprezentantul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Doina USACI, Șef, Direcția politici în domeniul învățământului superior: “Îmi exprim cele mai sincere urări de bine, de recunoștință pentru munca dvs, pentru efortul depus în dezvoltarea învățământului superior și cercetării din țara noastră.” În context,  Dna USACI, a remarcat că Universitatea Liberă Internațională din Moldova este o “ Universitate model, de prestigiu care formează oameni cu nume mare.”

De asemenea, la festivitate, mesaje de felicitare au răsunat și din partea altor invitați speciali, precum Președintele  Consiliului Rectorilor al Republicii Moldova, Emil CEBAN, dr. hab., prof. univ., Vicepreședintele și membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Victor MORARU, dr. hab., prof. univ., Președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Moldova, Andrei CHICIUC, dr., conf. univ., Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Anatolie VANGHELI, Șef, Direcția Analiză, Monitorizare și Evaluare Politici, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. Yan WENBIN, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ungariei în Republica Moldova, E.S.

Sándor Szabó și Președintele Universității Danubius din Galați, România, Andy Pușcă, dr., conf. univ.

Președintele  Consiliului Rectorilor al Republicii Moldova, Emil CEBAN, dr. hab., prof. univ., ne-a bucurat cu aprecierile sale numind Universitatea Liberă Internațională o “Universitate care perfect s-a încadrat  în rândul universităților din Republica Moldova, constituindu-se ca un model de diversificare a gestiunii și funcționalității universitare, astăzi, recunoscută ca o universitate afirmată în circuitul național și internațional ”.

Vicepreședintele și membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Victor MORARU, dr. hab., prof. univ., a remarcat: ”Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea ULIM, doresc să-mi exprim întregul respect pentru activitatea deosebită şi pentru contribuția majoră adusă de Universitatea Liberă Internațională din Moldova la consolidarea cercetării şi la creșterea prestigiului învățământului superior, adresând cele mai înalte aprecieri corpului academic și didactic pentru mișcarea culturii și științei”.

Președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Moldova, Andrei CHICIUC, dr., conf. univ., a subliniat contribuția valoroasă a fondatorilor acestei prestigioase instituții de învățământ din Republica Moldova și impactul transformator al patrimoniului valoric universitar lăsat moștenire de Rectorul fondator ULIM Andrei GALBEN. În acest context festiv, a fost decernată Diploma de gratitudine ANACEC în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității în educație și cercetare, inclusiv pentru rezultatele excelente obținute în procesul de evaluare externă a programelor de studii și atestării personalului științific și științifico-didactic.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, reprezentat la eveniment de E.S. Anatolie VANGHELI, Șef, Direcția Analiză, Monitorizare și Evaluare Politici, a transmis cele mai sincere felicitări corpului de profesori și studenți.  În discursul său a evidențiat: ”Peste podurile din piatră de la ULIM, durate de fondatorul Andrei Galben, trec concomitent mii și mii de tineri din toate colțurile lumii, dornici să atingă tainele științei și ale educa­ției, promovând modelul ULIM, dar și imaginea țării departe de hotarele sale. Fie ca absolvenţii Dumneavoastră să completeze noi generații europene de elita intelectuală!”

„Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, E.S. Yan WENBIN, a adus aprecieri comunității ULIM, relevând că pe parcursul acestor 30 de ani, ULIM s-a dezvoltat și progresat considerabil. Actuala echipă a ULIM-ului reafirmă necesitatea fortificării misiunii și valorilor fundamentale ale învățământului superior. ULIM este instituția care a încheiat memorandumuri de cooperare cu mari centre din China, fiind singura gazdă universitară a Institutului Confucius care funcționează cu succes, adresând sincere felicitări și cât mai multe realizări frumoase în continuare.

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ungariei în Republica Moldova, E.S.  Sándor Szabó, și-a evocat următorul gând despre ULIM, “ 30 de ani pentru o persoană se consideră încă o vârstă tânără, dar pentru o instituție este un drum foarte lung. Deși pare a fi tânără, s-a maturizat în cei 30 de ani de existență,  ajungând să se bucure astăzi de un solid prestigiu național și internațional”. A mulțumit, totodată, echipei manageriale ULIM, în mod special, dnei Prorector pentru Relații Internaționale, Valentina Ciumacenco, pentru aport și colaborarea fructoasă cu Ambasada Ungariei la Chișinău,  care s-a materializat în cadrul mai multor proiecte comune, precum: susținerea mobilităților academice pentru studenți și profesori cu universități din Ungaria, înființarea și derularea cu succes a lectoratului de limbă maghiară susținut de prof. Laura Sájter, organizarea conferințelor științifice internaționale comune și multe altele.

În numele comunității academice danubiene, Președintele Universității Danubius din Galați, Andy Pușcă, dr., conf. univ. împreună cu Rectorul UDG, Dr. Steve O. Michael  au înmânat o plachetă aniversară Rectorului ULIM: ”Comunitatea academică Danubius vă felicită pentru aniversarea a 30 de ani de excelență academică și vă urează realizări excepționale în anii viitori, sub auspiciile celor mai înalte împliniri pe toate planurile. VIVAT CRESCAT! FLOREAT! ”.

În alocuțiunea sa, Președintele Andy Pușcă a subliniat: ”În acești 30 de ani am devenit un model de parteneriat academic, ne-am împărtășit realizările, experiența pozitivă, învățând unii de la ceilalți. Ne-am bucurat împreună de succesele fiecăruia, dar și de cele comune. Am construit punți de comunicare științifică, de cercetare didactică la nivelul cadrelor didactice și al studenților, am participat la conferințele de la Galați și Chișinău, am făcut schimb de bune practici pe toate palierele necesare funcționării cu succes a universităților noastre”.

În continuare, cu o comunicare  în Ședința Plenară a conferențiat Rectorul Universității Danubius din Galați, Dr. Steve O. Michael. Tema comunicării fiind ”Globalization in Higher Education”.

Lucrările conferinței  științifice internaționale “Universitas Europeaea: Towards a Knowledge-based Society Thourgh Europeanisation and Globalisation”, pe secțiuni tematice, se vor desfășura pe parcursul săptămânii curente, în intervalul zilelor 17-20 octombrie 2022, conform programului

https://docs.google.com/document/d/1jyPKdEtRUo6u07DmH42vbZiZiJpsX4KSTPE8nWz_Zqs/edit?usp=sharing

 

Leave a Reply