Skip to main content

În data de 30 martie 2024 studenții de la ciclul II – Masterat de la Facultatea Științe Economice ULIM, împreună cu Decanul facultății Balan Igor, doctor, conferențiar universitar, au participat la un workshop cu dl Valeriu Iașan, economist-contabil, Fondator și administrator al I.I. „Iasan Valeriu” (Consulting Company for Business and Management), Consilier dezvoltare strategică Asociația Națională Centrală a AEI, membru al Ligii Bancherilor din R. Moldova, membru asociat la Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, membru al Centrului pentru dezvoltare rurală și membru în Microfin Asociația de economii și împrumut, ex-membru al Consiliului de supraveghere al BNM, ex-conducătorul OCN „Corporația de finanțare rurală” S.A..

Workshop-ul a fost axat pe subiecte de politici, reforme și tendințe în domeniul financiar, bancar și contabil din Republicii Moldova. Convențional workshop-ul a fost divizat în două. Prima parte a fost dedicată într-o manieră succintă exclusiv aspectelor ce țin de: asigurarea stabilității și viabilității sistemului bancar; matricea obiectivelor strategice ale BNM; guvernarea sistemului de control intern și gestiunea riscurilor operaționale la standardele internaționale COSO, ISO 31000 și la bunele practici în domeniu (International Operational Risk Working Group).
A doua parte a workshop-lui a fost dedicată supravegherii creditării nebancare și a sectorului asigurărilor, care începând cu data de 1 iulie 2023, în conformitate cu prevederile legale a fost preluată de Banca Națională a Moldovei. Dl Valeriu Iașan a abordat și a pus în discuție cu studenții mai multe aspecte ce țin de guvernanța corporativă în asociațiile de economii şi împrumut. În particular, acestea au fost abordate prin prisma regulilor, practicilor și proceselor distincte proprii acestui sistem, inclusiv: structura financiară, reglementările prudenţiale, evidența contabilă și raportarea financiară, controlul și auditul intern etc.

Leave a Reply