noutăți

Acord de Colaborare între Universitatea Liberă Internațională și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

By 18 octombrie 2022 No Comments

La data de 17 octombrie, în incinta Universității Libere Internaționale a fost semnat un Acord de Colaborare între Universitatea Liberă Internațională și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Scopul acestui acord prevede:

– Edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea promovării măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul tineriilor.

– Prestarea serviciilor de ghidare în carieră a studențiilol și masteranzilor.

– Sprijinirea absolvenților instituțiilor de învățământ pentru integrarea acestora în câmpul muncii.

– Susținerea tinerilor în indentificarea oportunităților profesionale

– Precum și realizările politicilor de ocupare a forței de muncă.

Modalitatea de colaborarea a acestor două parți este:

– Întru coordonarea eforturilor, Părțile se vor informa reciproc despre acțiunile întreprinse cu scopul realizării prezentului Acord.

– Organizarea întrunirilor în vederea soluționării problemelor apărute în cadrul realizării activităților.

– Alte metode pe care Părțile le vor considera utile și eficiente în vederea realizării obiectivelor prezentului Acord care nu contravin legislației în vigoare.

Universitatea Liberă Internațională va avea ca responsabilitate:

– De-a invita și informa reprezentanții DGOFM Chișinău la diverse conferințe, seminare, mese rotunde de interes si tematici din domeniului ghidării în carieră.

– Promovarea în rândurile studenților\masteranzilor informația despre serviciile de ghidare în carieră de DGOFM Chișinău.

Direcția generală ocuparea forței de muncă de municipiul Chișinău va:

– Informa studenții\masteranzii din cadrul instuției de învățământ despre serviciile prestate de DGOFM Chișinău, situația actuală și tendințele pieței muncii și va pune la dispoziție materiale informative în acest sens(pliantre,studii,prognoze etc.)

– Informa reprezentanții Centrului de Consiliere Psihologică și orientare în carieră, precum și cadrele prestate de DGOFM Chișinău.

Sperăm și credem că prezentul Acord va spori și vor ajuta o mulțime de studenți să își găsească un job bun aici în Republica Moldova. Sincere mulțumiri aducem și Direcției Generală Ocuparea Forței de Muncă Chișinău.

Leave a Reply