Skip to main content
Noutăți

A XIV-a ediție a Colocviului Internațional „La Francopolyphonie: Manifestations (inter)culturelles par la sémantique des langues-cultures” la ULIM

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI), Facultatea de Litere ULIM în colaborare cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Biroul Europei Centrale și Orientale, Antena Chișinău și cu Universitatea „Spiru Haret” din București au organizat în zilele de 15 și 16 mai curent, cea de-a XIV-a ediție a Colocviului Internațional „La Francopolyphonie: Manifestations (inter)culturelles par la sémantique des langues-cultures”.

Colocviul a beneficiat, în cele două sesiuni: 15 mai plenara și 16 mai – videoconferință,  de participarea cercetătorilor și profesorilor universitari, din Franța, R. Moldova, România, Ucraina, Spania, Turcia, Albania, Maroc, Coasta de Fildeș, Liban (total 62 participanți înscriși). Evenimentul științific a demarat cu discursuri inaugurale rostite de prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, decanul Facultății de Litere, Roxana Țurcanu-Tolomey, responsabila Antenei din Chișinău a AUF și conf. univ. dr. Victor Untilă, directorul ICFI, aducând mulțumiri partenerilor și participanților pentru contribuția deosebită adusă la eveniment, prin expunerea rezultatelor teoretico-aplicative.

În agenda evenimentului organizatorii au propus pentru dezbatere câțiva vectori de cercetare, în concordanță cu genericul colocviului:  Semantică lingvistică; Semnificație, sens și simbol în literatură; Semantică și traductologie; Semantică și didactica limbilor-culturi; Semantica mass-media; Semnificație, sens și simbol în arte și culturologie. Astfel, în Ședința Plenară au conferențiat savanți eminenți din România, Ucraina și Republica Moldova, precum: dr. hab. prof. Simona Modreanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; conf. univ. dr. Tetiana Kachanovska, Universitatea de Stat „Taras Chevtchenko” , Kiev; prof. univ. dr. hab. Marian Petcu, Universitatea din București; prof. univ. dr. hab. Elena Prus, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Lucrările colocviului au continuat în secțiuni tematice, fiind prezentate comunicări ce au reliefat complexitatea inter(culturală) a semanticii limbilor culturi.

Comunicările colocviului au fost concentrate pe abordarea polifonică a limbilor culturi, care conform organizatorilor, nu se reduce doar la o pluralitate de desemnări a unei realități, desemnările fiind perspective diverse ale aceleiași realități. Căutarea permanentă a sensului, în opinia participanților Colocviului internațional, este posibilă, fiindcă limbile-culturi se află într-un raport perpetuu de (re)elaborare reciprocă, conținând în sine o „diferență concordantă” . Drept urmare, misiunea titanică a semanticii într-o „Societate-lume” constituie co-construcția sensului și interacțiunea „sensurilor antagoniste angrenate în dialogici”, prin „fecunditate colaterală”, negocierea diferențelor și coaliția culturilor fapt care permite mobilizarea semanticii în toată polifonia, dimensiunile și accepțiile sale în vederea explorări condiției (inter)culturale a limbilor-culturi. Sensul nu se reduce la un dat interiorizat în dicționar și/sau creierul uman și stocat în memoria identitară. El se manifestă, de fiecare dată, drept rezultat al activității cultural-lingvistice. Izolat și obstrucționat de semnificant, cod și/sau sistem de semne, sensul se descătușează grație abordărilor „încrucișate și/sau conectate” când unidimensionalitatea este substituită prin transversalitate iar culturalul identitar prin diversitatea culturală, profilând astfel un „al treilea univers semantic”.

Vezi Programul Colocviului internațional pe site: icfi.ulim.md

Leave a Reply