Skip to main content
Uncategorized @ro

ULIM: 26 de ani de ascensiune instituțională și academică prin internaționalizare

La 16 octombrie curent, cu ocazia marcării celor 26 de ani de la fondarea ULIM, a fost organizată Conferința științifică internațională ”Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, care reprezintă, totodată, un omagiu în memoria fondatorului și rectorului ULIM Acad. Andrei Galben (1992-2017), prof. univ. dr. hab. în istorie. În cadrul Ședinței în plen cu tematica ”Dialogul civilizațiilor: paradigme, reprezentări și practici” s-au reunit nume cu rezonanță din RM și din străinătate.
Cu acest prilej, rectorul ULIM Ilian Galben, conf. univ. dr., în mesajul de deschidere a evidențiat rezultatele obținute în sistemul de învățământ superior și implementarea ideilor inovative în procesul științifico-didactic: ”Prin formele avansate de pregătire a specialiștilor instituția noastră dezvoltă standarde educaționale și de cercetare. O prioritate pentru ULIM este extinderea colaborării internaționale și crearea unui învățământ de excelență. Fiind o universitate multilingvă care cuprinde o varietate de programe în ciclurile de licență, masterat și doctorat, parcursul educațional ULIM se bazează pe dezvoltarea experienței naționale și internaționale.”

În numele Consiliului Rectorilor din Moldova prof. univ. dr. Nicolae Chicuș, rector al UPS „Ion Creangă” a reliefat în alocuțiunea sa multitudinea și complexitatea proceselor în condițiile de globalizare: ”Conferința de astăzi va aduce un aport în lupta pentru transformarea omenirii într-o societate cu adevărat umană. Diversitatea relațiilor și a speciei umane constituie o provocare pentru gândirea contemporană.” Prof. univ. dr. hab. Ion Guceac, vicepreședinte al AȘM în discursul de deschidere a evocat amintirea Acad. Andrei Galben: ”Constat că regretatul fondator al ULIM a fost un făuritor nu doar pentru această universitate, a contribuit și la consolidarea altor instituții de învățământ superior din țară. Țin să menționez că doar prin dialog poate exista și supraviețui omenirea, iar multiplele valențe ale dialogului civilizațiilor trebuie să fie valorificate.” Cu mesaj de salut a intervenit și conf. univ. dr. Andrei Chiciuc, președinte al ANACEC: ”Conferința de astăzi vine să pună în valoare realizările colectivului didactic al ULIM, dar și să aducă un omagiu personalității care a creat acest templu al cunoștințelor. Putem afirma că în 26 de ani de activitate a ULIM, instituția reprezentată de dascălul Andrei Galben a reușit să înscrie o filă importantă în sistemul educațional superior din RM, devenind un promotor al reformelor și tendințelor globale pe plan științific și didactic.”
Evenimentul a fost onorat de prezența reprezentanților corpului diplomatic, acreditați în Republica Moldova: E.S. Zhang Yinghong, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în RM; E.S. Bartłomiej Zdaniuk, dr. hab., Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în RM și Serge Casseri, Prim Consilier al Ambasadei Franței la Chișinău: ”Este important de a păstra și de a dezvolta relațiile cu mai multe universități și cu mai multe state. La fel, singura cale pe care trebuie să o urmăm este să cunoaștem cât mai multe limbi, să studiem cel puțin un semestru în afara țării și să participăm la simpozioane internaționale”, a declarat diplomatul polonez. Prof. univ. dr. hab. Dan Ilie Morega, prorector pentru relații Internaționale pentru Europa, a apreciat în Ședința plenară dinamica și rezultatele activității profesionale a Acad. Andrei Galben: ”Regretatul rector a militat pentru internaționalizarea lumii și pentru dialog în rezolvarea problemelor dintre civilizații. Publicațiile sale vor rămâne întotdeauna valoroase moșteniri pentru generațiile actuale și viitoare.” De asemenea, prof. univ. dr. hab. Dragoș Vicol, Președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din RM a remarcat evoluția ascendentă a universității: ”Parcursul ULIM este durabil și corespunde aspirațiilor pe care și le-a propus Acad. Andrei Galben, fiind omul care a săpat la izvoare și nu a așteptat rezultate imediate.”
În cadrul Ședinței în plen au fost susținute o serie de comunicări: prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică: ”Contribuțiile științifice ale savantului Andrei Galben”; prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector ULIM: ”Acad. Andrei Galben și orizontul dialogurilor globale”;prof. emerit INALCO dr. Catherine Durandin (Franța) : ”Unité et singularité, les dynamiques européennes du post communisme”; prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu (România): ”Memoria discursului individual în contextul discursului instituționalizat”; conf. univ. dr. Vadim Moldovan (SUA): ”Ideology-First: Values-based social expert education and practice”.

Leave a Reply