Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe Sociale și ale EducațieiNoutățiPersonalități din domeniul de profil

Atelier tematic ,,Rădăcinile violenței, elemente de masculinitate toxică și servicii de suport pentru victimele violenței,,

ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova a marcat astăzi 1 Decembrie, #16 zile de activism împotriva violenței și stereotipurilor în bază de gen.
Activitate organizată de Facultatea Științe Sociale și ale Educației – ULIM: Atelier tematic ,,Rădăcinile violenței, elemente de masculinitate toxică și servicii de suport pentru victimele violenței,,
Responsabili de organizarea activității: domnul Dan Simion și doamna Zinaida Gribincea.
Facilitatorii evenimentului: reprezentanții RCTV Memoria și Platforma pentru Egalitate de Gen.
Participanți: studenții ciclului Licență și Colegiul ULIM!
Aducem sincere mulțumiri facilitatorilor evenimentului pentru receptivitate și pentru donația de carte destinată atât studenților cât și cadrelor didactice.

Leave a Reply