Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe Sociale și ale EducațieiNoutăți

Comisia de evaluare externă a ANACEC în vizită de evaluare la ULIM

Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost recent supusă unei vizite de evaluare externă desfășurate în perioada 20-22 februarie 2024, de către Comisia de evaluare externă a ANACEC ( Agenția Națională de Asigurarea a Calității în Educație și Cercetare).

Scopul principal al acestei vizite a fost evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de master, și anume: „Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială” și „Managementul serviciilor sociale și de sănătate”. Comisia a avut ca obiectiv acreditarea acestor programe, contribuind astfel la asigurarea standardelor înalte de calitate în învățământul superior.

Vizita a început pe data de 20 februarie, odată cu întâlnirea Comisiei de evaluare externă cu echipa managerială a ULIM. Au urmat interviuri cu coordonatorii programelor de studii superioare de master, cadrele didactice implicate în procesul de predare, studenți, absolvenți și reprezentanți ai angajatorilor programelor. În paralel, membrii comisiei au efectuat o vizită la Serviciul Resurse Umane al ULIM și au explorat spațiile educaționale și de cercetare ale universității.

În data de 21 februarie, Comisia de evaluare externă a avut o ședință de lucru pentru analiza datelor colectate, desfășurată în regim hibrid. Această etapă a implicat o examinare detaliată a informațiilor adunate în timpul întâlnirilor și vizitelor, asigurând transparența și obiectivitatea procesului de evaluare, iar în data de 22 februarie, Comisia a finalizat toate detaliile și fișele vizitei.

Leave a Reply