Skip to main content
DIB ULIMNoutăți

Conferința Științifică Internațională 𝐒𝐘𝐌𝐏𝐎𝐒𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐓𝐈𝐎 𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐎𝐓𝐇𝐄𝐂𝐀, Departamentul Informaţional Biblioteconomic

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la fondarea Universității Libere Internaționale din Moldova, astăzi, 20 octombrie 2022, la Departamentul Informaţional Biblioteconomic s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale 𝐒𝐘𝐌𝐏𝐎𝐒𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐓𝐈𝐎 𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐎𝐓𝐇𝐄𝐂𝐀.

Deosebitul eveniment, cu genericul 𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂𝐈𝐋𝐄 𝐈̂𝐍 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐋𝐔𝐋 𝐗𝐗𝐈 – 𝐏𝐎𝐑𝐓̦𝐈 𝐂𝐀̆𝐓𝐑𝐄 𝐎 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐀𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐄𝐒𝐈𝐕𝐀̆ 𝐒̦𝐈 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐀̆, s-a desfășurat în format hibrid, și a fost deschis cu cuvânt de salut către public de către Dna Carolina Galben, dr., conf. univ., Prorector pentru Dezvoltare Strategică și Politică Economică. Un alt mesaj deosebit de salut, virtual, a venit din partea directorului general al Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM (1992-2015), dna Zinaida Sochircă. În semn de înaltă recunoștință și apreciere pentru contribuția substanțială la dezvoltarea Departamentului Informațional Biblioteconomic pe parcursul celor 30 de ani, Dna Carolina Galben a oferit diplome de recunoștință Dnei Zinaida Sochircă, Dnei Ludmila Corghenci și Dnei Aspazia Sacovici din partea conducerii ULIM.

Diverse și interesante tematici privind promovarea imaginii bibliotecii și a bibliotecarilor în sec. XXI, a bibliotecii ca fiind o modalitate de a schimba lumea și de a cultiva o societate integră, despre modernizarea serviciilor și produselor oferite de biblioteci în Era Google, au fost abordate și discutate astăzi. Evenimentul a fost onorat prin prezența a peste 100 de participanți (online și offline) atât din țară cât și de peste hotarele ei, cu un număr de 15 comunicări interesante și informative, dintre acestea, 5 aparțin bibliotecilor din Republica Moldova, iar alte 10 – România, Ungaria, Bulgaria, Regatul Unit și SUA. Symposia s-a încheiat cu un webinar informativ moderat de Dna Jessica Benton, director regional de vânzări pentru Europa de Est, Gale, Andover, Regatul Unit al Mării Britanii și Irlandei de Nord, întitulat ”Gale Research Complete – Sprijinirea bibliotecilor ca centri de cunoaștere, inovare și progres”.

Scopul Symposia Investigatio Bibliotheca este de a crește gradul de conștientizare și sprijin pentru biblioteci prin sporirea vizibilității acestora într-un context pozitiv, de a promova noile experiențe și de a crea soluții inovatoare de management organizaţional şi inovaţional, precum și de a dezvolta și adapta noile servicii și produse informaţionale, oferite de către biblioteci. Aducem mulțumiri tuturor celor implicați în desfășurarea, cu succes, a acestui frumos eveniment, inclusiv celor prezenți, pentru susținerea și suportul acordat.

 

Leave a Reply